Bases generals

Bases generals que regeixen els processos selectius de l'Ajuntament del Vendrell i els seus organismes autònoms

Enllaç a tràmits municipals (informació i descàrrega de sol·licituds)

 

*Convocatòria per a la constitució d'una borsa de treball complementària d'agents interins C2 per a la temporada d'estiu i per cobrir vacants sobrevingudes a la plantilla de personal funcionari de l'Ajuntament del Vendrell.

Termini de presentació de sol·licituds: AMPLIAT fins el 4 de maig de 2020, aquest inclòs.

Bases

Calendari proves procés selectiu

Llistat d'admesos i exclosos, i data d'inici del procés selectiu

 

*Convocatòria per a la creació d'una borsa de treball de treballadors/es socials A2 per cobrir interinament programes temporals, acumulacions de tasques, vacants i substitucions temporals de la plantilla de personal funcionari de l'Ajuntament del Vendrell.

Termini de presentació de sol·licituds: AMPLIAT fins el 21 d'abril de 2020, aquest inclòs.

Bases

 

*Convocatòria per a la creació d'una borsa de treball d'educadors/es socials A2 per cobrir interinament programes temporals, acumulacions de tasques, vacants i substitucions temporals de la plantilla de personal funcionari de l'Ajuntament del Vendrell.

Termini de presentació de sol·licituds: AMPLIAT fins el 21 d'abril de 2020, aquest inclòs.

Bases

 

*Convocatòria per a la creació d'una borsa de treball d'arquitecte/a A1 per cobrir interinament programes temporals, acumulacions de tasques, vacants i substitucions temporals de la plantilla de personal funcionari de l'Ajuntament del Vendrell.

Termini de presentació de sol·licituds: del 15 de febrer al 5 de març de 2020, ambdós inclosos.

Bases

 

*Convocatòria per a la creació d'una borsa de treball complementària d'auxiliars de geriatria per a substitucions o cobrir vacants de llocs de treball sobrevingudes del personal de plantilla del Patronat Municipal Hospital Asil del Vendrell.

Termini de presentació de sol·licituds: del 15 de febrer al 5 de març de 2020, ambdós inclosos.

Bases

Llistat d'admesos i exclosos, i data d'inici del procés selectiu

PROVES SELECTIVES SUSPESES FINS A NOU AVÍS!!!

 

*Convocatòria del procés selectiu per a la cobertura, amb caràcter interí per substitució, d’una plaça amb reserva de tècnic/a A2, amb adscripció als Serveis Públics, de la plantilla de personal funcionari de l'Ajuntament del Vendrell.

Termini de presentació de sol·licituds: finalitzat.

Bases

Llistat d'admesos i exclosos, i data d'inici del procés selectiu

Resultats prova català

Resultats finals del procés selectiu

 

*Convocatòria del procés selectiu per a la cobertura, amb caràcter interí per substitució, d’una plaça amb reserva de guia-administratiu/va de la plantilla de personal laboral de la Fundació Pública Municipal Deu Font, i la creació d'una borsa de treball.

Termini de presentació de sol·licituds: finalitzat.

Bases

Llistat d'admesos i exclosos, i data d'inici del procés selectiu

Resultats prova català i prova teòrica

Resultats prova pràctica

Resultats finals del concurs-oposició

 

*Convocatòria del procés selectiu per a la cobertura, amb caràcter interí per substitució, de la plaça de director/a esportiu/va A1 de la plantilla de personal laboral de l'Ajuntament del Vendrell i la creació d'una borsa de treball.

Termini de presentació de sol·licituds: finalitzat.

Bases

Llistat d'admesos i exclosos, i data d'inici del procés selectiu

Resultats finals del procés selectiu

 

*Convocatòria del procés selectiu per a la provisió, amb caràcter interí, d'una plaça de Diplomat Universitari en Infermeria vacant a la plantilla de personal laboral del Patronat Municipal Hospital Asil del Santíssim Salvador del Vendrell, i la creació d’una borsa de treball.

Termini de presentació de sol·licituds: finalitzat.

Bases

Llistat d'admesos i exclosos, i data d'inici del procés selectiu

Resultats prova català

Resultats finals concurs-oposició

 

*Convocatòria del procés selectiu per a la provisió, amb caràcter interí, d’una plaça de tècnic/a A1 dels Serveis Econòmics, vacant a la plantilla de personal funcionari de l'Ajuntament del Vendrell.

Termini de presentació de sol·licituds: finalitzat.

Bases 

Llistat d'admesos i exclosos, i data d'inici del procés selectiu

Solucions preguntes test

Resultats prova coneixements

Resultats prova pràctica, i puntuacions finals concurs-oposició

 

 

Oferta d'ocupació de l'Eina

 

*Convocatòria del procediment de selecció de personal corresponent al projecte “Treball als barris 2019” (TTB-018/19) atorgat a l’Ajuntament del Vendrell.

Termini de presentació de sol·licituds: del 15 al 24 de gener de 2020, ambdós inclosos.

Bases

Instància

Admesos i exclosos dinamitzadors tecnologies

Admesos i exclosos educadors carrer

Admesos i exclosos auxiliars comerç

Admesos i exclosos peons manteniment

Convocatòria entrevista dinamitzadors tecnologies

Convocatòria entrevista educadors carrer

Llistat seleccionats dinamitzadors tecnologies

Llistat seleccionats educadors carrer

Llistat seleccionats peons manteniment

 

*Convocatòria de selecció de personal administratiu per a la realització de justificacions econòmiques en programes ocupacionals atorgats a l'Ajuntament del Vendrell 2019.

Termini de presentació de sol·licituds: finalitzat.

Bases

Instància

Admesos i exclosos, i convocatòria prova català

Resultats prova català

Convocatòria admesos prova pràctica

Resultats prova pràctica

Llistat seleccionats administratiu/va justificacions econòmiques

 

*Convocatòria de selecció de personal docent pel desenvolupament d'accions de formació en programes ocupacionals atorgats a l'Ajuntament del Vendrell 2019.

Termini de presentació de sol·licituds: finalitzat.

Bases

Instància

Oferta docent logística comercial i gestió del transport

Admesos i exclosos

Convocatòria prova català

Resultats prova català

Convocatòria entrevista 1

Convocatòria entrevista 2

Llistat seleccionats docent logística comercial

Oferta docent administració i gestió

Admesos i exclosos

Convocatòria prova català

Resultats prova català

Convocatòria entrevista 1

Convocatòria entrevista 2

Llistat seleccionats docent administració i gestió

Oferta docent comerç i màrqueting

Admesos i exclosos

Convocatòria prova català

Resultats prova català

Convocatòria entrevista 1

Convocatòria entrevista 2

Llistat seleccionats docent comerç i màrqueting

Oferta docent prevenció riscos laborals i medi ambient i igualtat

Admesos i exclosos

Convocatòria entrevista

Llistat seleccionats docent prevenció riscos laborals

Oferta docent imatge i so

Admesos i exclosos

Convocatòria prova català

Resultats prova català

Convocatòria entrevista 1

Convocatòria entrevista 2

Llistat seleccionats docent imatge i so

Oferta docent programa de joves

Admesos i exclosos

Convocatòria prova català

Resultats prova català

Convocatòria entrevista 1

Convocatòria entrevista 2

Llistat seleccionats docent programa de joves

Oferta docent anglès A2 i B1

Admesos i exclosos

Convocatòria entrevista

Llistat seleccionats docent anglès A2 i B1

 

* Convocatòria de selecció de personal d'un auxiliar administratiu, mitjançant concurs oposició lliure, per a la realització de la campanya de renda 2018 de l'Ajuntament del Vendrell.

Termini de presentació de sol·licituds: finalitzat.

Bases

Llistat admesos i exclosos Auxiliar administratiu Renda 2018

Llistat seleccionat Auxiliar administratiu Renda 2018

 

 

Ofertes de treball de Societats Limitades Municipals

 

EL VENDRELL COMUNICACIÓ, SLM

 

Convocatòria lliure de selecció d'un lloc de redactor/a

Termini de presentació de sol·licituds: finalitzat.

Bases de la convocatòria lliure de selecció d'un lloc de redactor/a

Llistat d'admesos i exclosos, i data d'inici del procés selectiu

Resultats finals selecció redactor/a, i constitució de la borsa de treball

 

Convocatòria per promoció interna de la plaça de director/a

Termini de presentació de sol·licituds: del 21 de gener al 7 de febrer de 2020, ambdós inclosos.

Bases de la convocatòria per promoció interna de la plaça de director/a

 

 

PROSCENI EL VENDRELL, SLM

 

Convocatòria de selecció d'un lloc d'auxiliar administratiu/va

Termini de presentació de sol·licituds: finalitzat.

Bases de la convocatòria de selecció d'un/a auxiliar administratiu/va

Llistat admesos i exclosos, i data d'inici del procés selectiu

Resultat prova de català i convocatòria d'entrevistes

Resultats finals i constitució de la borsa treball

 

OFERTES DE TREBALL D'AIGÜES DE TOMOVÍ

Administratiu de l'Àrea de Contractació - finalitzat

Tècnic responsable de gestió sanitària - finalitzat

Oficial de brigada - finalitzat

Baner Escoles Bressol

©2019 Ajuntament del Vendrell