El Vendrell, 23 de febrer de 2021

L’Ajuntament del Vendrell va celebrar ahir dilluns 22 de febrer un ple ordinari per via telemàtica, en el qual es va excusar l’absència del regidor Òscar Blasco (Podem el Vendrell).

El Ple va arribar als següents acords:

-Per unanimitat, es va aprovar desestimar les al·legacions presentades per ACVIL Aparcamientos, SL, i sol·licitar dictamen de la Comissió Jurídica Assessora previ a acordar la resolució del contracte de concessió de l'explotació d'un aparcament subterrani per a vehicles automòbils a les tres plantes subterrànies de l'immoble situat entre els carrers del Doctor Güixens, de la Cerdanya, núm. 15, i l’avinguda de Jaume Carner, núm. 40, per incompliment del contractista de les seves obligacions essencials.

-Amb 12 vots a favor (Govern i regidora no adscrita) i 8 en contra (SP-ERC, i JxV Primàries Catalunya), es va aprovar inicialment el Pressupost General de la Corporació per a l'exercici de 2021 amb tots els seus annexes, el resum per capítols dels quals i per cadascun dels Organismes Autònoms. El pressupost del 2021 té un consolidat de 55,7 milions d’euros i una partida d’inversions de 2,4 milions d’euros, en la qual hi destaquen millores en l’enllumenat públic, actuacions de transformació urbana i de pla renove d’asfalt i voreres, amb la supressió de barreres arquitectòniques, i un import de 100.000 euros que es materialitzarà mitjançant un procés participatiu.

-Amb 11 vots a favor (PSC, Cs i AVP) i 9 en contra (SP-ERC, JxV Primàries Catalunya i regidora no adscrita), es va aprovar la moció en defensa de la llibertat d’expressió i contra les manifestacions violentes i actes vandàlics, després d'aprovar les esmenes presentades pel Govern a la moció presentada per JxV, SP-ERC, Primàries Catalunya, Podem El Vendrell i regidora no adscrita en defensa de la llibertat d'expressió i artística en solidaritat amb Pablo Hasél i Valtonyc. Aquesta moció original va quedar desestimada amb 10 vots en contra (PSC i Cs), 9 favor (SP-ERC, JxV Primàries Catalunya i regidora no adscrita) i 1 abstenció (AVP).

El Vendrell, 23 de febrer de 2021


La programació del Temporada a l'Auditori Pau Casals s’inicia el proper dissabte amb un concert que ha despertat molt d'interès, tal com ho demostra l'èxit en la venda d'entrades. Serà a càrrec de Northern Cellos, un projecte innovador que busca posar en escena els estils més actuals de la música a través de la singular formació del quartet de violoncels i percussió.


Northern Cellos és probablement l'únic quartet de violoncels elèctrics del país i un dels pocs d'Europa. Escortats per un bateria, interpreten medleys (o popurris) de rock, pop, dance i metal. 
Amb "Let's Rock, Let's Dance... Let's Cello!",  Northern Cellos presenta una proposta refrescant, per a tots els públics, on tothom podrà reconèixer melodies que ens han acompanyat i fet ballar durant els últims anys. Amb un format diferent, ofereixen un espectacle únic capaç d'emocionar el públic amb una balada d'Ed Sheeran per tot seguit fer-lo aixecar de la cadira amb un tema d'Avicii. També es podran escoltar temes de Queen, Michael Jackson, AC/DC, Guns 'N' Roses...


Les entrades per NORTHERN CELLOS estan numerades i tenen un cost de 15 € /12 € (amb descompte). Es poden comprar a través de www.temporada.cat o també de forma presencial a la recepció de l'EMMPAC, els divendres no festius, de 10 a 13h.


Intèrprets:
Anna Caner, Edgar Casellas, Maria de Palol, Pol Farell, violoncels
Joel Riu, bateria


NORTHERN CELLOS 'Let’s Rock, Let’s Dance... Let’s Cello'
Dia: Dissabte 27 de febrer
Lloc: Auditori Pau Casals
Hora: 20 h
Preu: 15 euros
Preu amb descompte: 12 euros

El Vendrell, 22 de febrer de 2021

Conscients de les dificultats que la pandèmia està significant, entre d’altres àmbits, per al món educatiu, des de la Biblioteca Pública Terra Baixa del Vendrell s’ha volgut reforçar l’acostament que ja existeix de fa molts anys amb les escoles del municipi. Aquest oferiment de recursos i suport s’ha convertit en tot un èxit, ja que s’ha potenciat i augmentat la interacció entre professorat i l’equipament bibliotecari durant els últims mesos.
Han estat molts els centres que forçats per les circumstàncies s’han vist obligats a reconvertir les seves biblioteques en aules o per destinar-hi altres usos. Per això, amb l’objectiu que les escoles poguessin mantenir la seva activitat bibliotecària tot i la pèrdua d’aquests espais, des de la Biblioteca es va oferir la possibilitat de demanar lots de llibres integrats per lectures diverses adequades a tots els cursos. El servei, després d’un seguit de reunions amb els centres escolars, es va engegar a començaments de curs, amb una gran resposta que a més de facilitar la tasca educadora del professorat permet que els infants puguin continuar gaudint de la lectura.
La proposta ha tingut una molt bona acollida per part dels centres del Vendrell i la comarca. Per utilitzar aquest servei, tan sols cal que les tutores i tutors que tinguin interès en aconseguir un lot de llibres contactin amb la biblioteca. A dia d’avui, s’han repartit al voltant d’uns 600 llibres repartits en uns 44 lots que inclouen tant obres de ficció com de coneixement. Es tracta de conjunts de llibres que tracten les temàtiques que en aquells moments s’estiguin treballant a l’aula tenint en compte l’edat de l’alumnat. Els lots es confeccionen mitjançant documents propis de la biblioteca del Vendrell i d’altres biblioteques, a través del servei de préstec interbibliotecari del Sistema de Lectura Pública de Catalunya.

 

El Vendrell, 22 de febrer de 2021

El Projecte d’obres per la implantació de la via ciclista urbana al municipi del Vendrell, entre la zona escolar i l’estació de rodalies del Vendrell, cofinançat mitjançant subvenció FEDER, ha estat aprovat definitivament en data 31 de desembre de 2021, un cop s’ha certificat que no s’han rebut al·legacions durant el termini d’exposició pública.

L’edicte de l’aprovació definitiva del projecte està publicat al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona núm.632 de 3 de febrer de 2021 i al Diari Oficial de la Generalitat núm. 8331 de 2 de febrer de 2021.

Actualment l’Ajuntament del Vendrell està realitzant els tràmits necessaris per a licitar obres mitjançant el procediment obert i tramitació ordinària. L'import d’execució per contracte és de 446.506,48 euros IVA inclòs. L’import de les obres un cop realitzada la licitació pot resultar inferior. El cofinançament de l'actuació a través de la subvenció FEDER és el 50% de la despesa subvencionable determinada per les bases de la subvenció regulades per l’ ORDRE TES/61/2018, de 7 de juny, del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat.

Les obres previsiblement tindran una durada de 5 mesos i s’executaran durant l’any 2021.

L’itinerari ciclista tindrà una longitud total d’uns dos quilòmetres, desenvolupant-se en carril bici i, en alguns trams, en vorera bici, principalment en aquells punts en què per seguretat viària dels ciclistes està recomanat que sigui així (interseccions no regulades per semàfors, rotondes). Es connectaria el casc urbà del municipi de costat a costat, comunicant l’estació de ferrocarril del Vendrell i l’estació d’autobusos amb l'accés a la via verda que arriba als nuclis de les platges, la zona escolar (equipaments escolars de primària i secundària, centres de formació especial, escola d'idiomes, centres de formació d'adults, centres de formació municipal) i la zona esportiva (pavelló d'esports, piscina municipal, complex esportiu), passant per altres equipaments d’interès, com són els Jutjats, i a prop d’altres, com les instal·lacions de la Seguretat Social i l'Eina (Edifici Camí Reial).

 

Logos FEDER Via Ciclista web

 

 

 

 

El Vendrell 22 de febrer de 2021

A l'ordre del dia de la propera sessió ordinària de la JUNTA DE GOVERN LOCAL, que serà el 22 de febrer de 2021, a les 13 h, de forma mixta, telemàtica i presencial, hi ha el següent punt que és de caràcter públic per tractar-se d'un assumpte de competència delegada pel Ple:

1. NO RECONÈIXER la compatibilitat instada per la senyora NJV, per motiu de no complir el requisit establert a l’article 16 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del Personal al Servei de les Administracions Públiques, essent que percep la retribució de complements específics que supera el límit establert a l’article 16.4 de la Llei 53/1984. GPER2021000064

 

Actualització: 22 de febrer de 2021

VÍDEOS

10 25 video alcalde confinament nocturn youtube
Missatge de l'alcalde amb motiu de la restricció de la mobilitat nocturna (25-10-2020)

youtube tots sumem
Vídeo "Tots Sumem" (15-10-2020)


DADES DE LA PANDÈMIA
Dades actualitzades SARS-CoV-2
Dades Covid del Departament de Salut
Risc de brot per municipi
Dades del Vendrell


ACTUALITAT

(22/2/2021) Noves mesures Covid al Complex esportiu municipal Doctor Robert

(20/2/2021) RESOLUCIÓ SLT/436/2021, de 19 de febrer, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.

(8/2/2021) Obertura del Complex Esportiu Municipal del Dr. Robert

(8/2/2021) RESOLUCIÓ SLT/275/2021, de 5 de febrer, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.

(25/1/2021) RESOLUCIÓ SLT/133/2021, de 22 de gener, per la qual es prorroguen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.

(18/1/2021) RESOLUCIÓ SLT/67/2021, de 16 de gener, per la qual es prorroguen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.

(5/1/2021) RESOLUCIÓ SLT/1/2021, de 4 de gener, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.

(21/12/2020) Resum de les mesures de restricció per a la contenció de la COVID-19 a partir del 21 de desembre

(14/12/2020) RESOLUCIÓ SLT/3268/2020, de 12 de desembre, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.

(7/12/2020) RESOLUCIÓ SLT/3177/2020, de 4 de desembre, per la qual es prorroguen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.

(23/11/2020) Obertura de les instal·lacion esportives

(21/11/2020) RESOLUCIÓ SLT/2983/2020, de 21 de novembre, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.

(13/11/2020) Resum de les restriccions vigents (actualització 13 de novembre)

(9/11/2020) RESOLUCIÓ SLT/2811/2020, de 6 de novembre, per la qual es prorroguen les mesures de salut pública, derestricció de la mobilitat nocturna, per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 alterritori de Catalunya

(30/10/2020) D’acord amb la Resolució SLT/2700/2020, de 29 d’octubre, del Departament de Salut, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya, es comunica que a partir d’avui dia 30 d’octubre es tanquen les instal·lacions esportives municipals.

(30/10/2020) RESOLUCIÓ SLT/2700/2020, de 29 d'octubre, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures enmatèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori deCatalunya.

(29/10/2020) El Pleno del Congreso autoriza prorrogar el estado de alarma durante seis meses, hasta el 9 de mayo de 2021

(26/10/2020) La Regidoria d’Esports de l’Ajuntament del Vendrell informa que, d’acord amb la resolució SLT/2620/2020, de 25 d'octubre, per la qual s'adopten mesures de salut pública, de restricció de la mobilitat nocturna, per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya, a partir d’avui les instal·lacions esportives municipals tancaran a les 21 hores.

(25/10/2020) RESOLUCIÓ SLT/2620/2020, de 25 d'octubre, per la qual s'adopten mesures de salut pública, de restricció de la mobilitat nocturna, per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.

(25/10/2020) Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARSCoV-2.

(20/10/2020) Noves mesures per contenir els brots COVID-19

(16/10/2020) Mesures adoptades al municipi del Vendrell en referència a la Resolució SLT/2546/2020 de 15 d'octubre de noves mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot Covid-19.

(16/10/2020) RESOLUCIÓ SLT/2546/2020, de 15 d'octubre, per la qual s'adopten noves mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.

(15/10/2020) NOVES MESURES I RESTRICCIONS PER LA COVID-19 (document provisional pendent de tramitació judicial i publicació en el DOGC)

(26/9/2020) Prohibides les trobades de més de sis persones

(16/9/2020) Es cancel·la la desena edició de Cultura Urbana del Vendrell

(15/9/2020) A causa de la situació sanitària per la Covid-19, el Casal Jove, que havia d'haver obert les seves portes aquesta setmana, romandrà tancat fins a nou avís.

(14/9/2020) La Regidoria d’Esports de l’Ajuntament del Vendrell comunica que, per prevenció, aquesta setmana les sales de musculació de les instal·lacions esportives municipals romandran tancades com a conseqüència d’un positiu per coronavirus.

(14/9/2020) Més de 6.500 alumnes comencen un curs escolar marcat per les mesures sanitàries per combatre la COVID-19

(8/9/2020) Se suspèn el Carnaval del Vendrell del 2021

(18/8/2020) Mesures contra la Covid-19


MESURES ECONÒMIQUES

10 29 imatge ajuts autonoms pimnes covid inici video web

(29/10/2020) Convocatòria dels ajuts per al manteniment i l’impuls de les persones treballadores autònomes i petites empreses en el context de dificultats generades per la Covid-19

(8/10/2020) Pla de xoc de reactivació ocupacional i empresarial de L'EINA

Mesures econòmiques i socials per combatre la Covid-19 per autònoms i empreses

(10/9/2020) Ajut per al manteniment i impuls de persones treballadores autònomes i pimes (segona convocatòria)

(24/8/2020) Se sol·liciten subvencions de la Diputació de Tarragona per a la reactivació econòmica i ocupacional

(24/7/2020) Pla de reactivació econòmica i social de l'Ajuntament del Vendrell per pal·liar els efectes de la Covid-19

 

 

 

 

 

El Vendrell, 19 de febrer de 2021

Al Ple ordinari del febrer passa per aprovació el Pressupost de 2021, en el que es concreten i quantifiquem les actuacions i mesures que es desenvoluparan durant l’any. Un pressupost consolidat de 55,7 milions; equilibrat, que compleix amb les obligacions de l'Ajuntament, que fa front a la pandèmia i els seus efectes negatius, i realista amb els objectius polítics de transformació social i urbana.

El pressupost concreta els objectius definits al projecte El Vendrell Avança en 3 àmbits principals:

1) Lluita contra la pandèmia i els seus efectes negatius sanitaris, socials i econòmics

2) Avançar en la cohesió social, territorial i millora mediambiental

3) Avançar en la transformació urbana

Per àmbits, destaquen les actuacions:

 • La lluita contra la pandèmia i els seus efectes negatius sanitaris, socials i econòmics.
 1. La primera responsabilitat és la residència municipal La Muntanyeta: és la partida principal en matèria social, amb un pressupost de 3,8 milions d’euros, 1,2 milions d’euros d’aportació municipal.
 2. Suport al Departament de Salut amb l’ampliació del CAP I per campanyes de vacunació i proves PCR.
 3. Ajuts directes a autònoms i pimes, amb una partida de 200.000 euros, amb una tercera convocatòria per a bars, restaurants i centres d’estètica.
 4. Ajuts d’emergència a través de Serveis Socials i altres ajuts com dispositius d’internet inalàmbric o targetes SIM per a escolars.
 5. Ajuts indirectes en forma de reduccions i/o compensacions en la taxa d’escombreries comercials i terrasses de bar en funció de les restriccions.
 6. Lluita contra l’atur; 3.809 persones a l’atur, 786 més que fa 1 any i 1.936 persones afectades per expedients de regulació ERTES. L’Eina desenvoluparà programes subvencionats de polítiques actives per valor d’1,4 milions d’euros. A més, s’amplien els espais formatius i d’orientació per valor de 70 mil euros a les antigues oficines del SOC del Camí Reial.
 • Projectes per avançar en la cohesió social, territorial i la protecció mediambiental
 1. Primer Parc d’Habitatge Públic per lloguer social. En tramitació la signatura del conveni amb la SAREB per la cessió d’habitatges per lloguer social.
 2. Gratuïtat del P2 de les escoles bressol municipals: ampliació del dret a l’educació al primer cicle d’infantil, amb una previsió màxima de 245 alumnes nous.
 3. Ampliació del servei del PasBus; que afavoreix la cohesió territorial amb un servei adaptat a la dispersió de la població. Per primera vegada el transport públic arriba a Mas Borràs, Mas Astor, Sant Vicenç de Calders poble i als polígons industrials. Servei eficient i que guanya usuaris, 528 al mes de gener.
 4. Ampliació del servei de recollida de residus Porta a Porta i altres sistemes de recollida eficient a nous barris com el Puig amb més densitat de població.
 5. Naturalització de les platges per fer el nostre litoral més resilient al canvi climàtic.
 • Projectes per avançar en la transformació urbana

El Vendrell és capital i centre comercial, turístic i de serveis, i requereix d’inversions que facilitin, renovin i impulsin aquestes activitats, i això passa per construir qualitat urbana i mediambiental, que a la vegada és qualitat de vida.

 1. Continuar amb l’ampliació de les illes de vianants i espais públics al c/ Quatre Fonts, Pont de França, plaça de França i c/ Cristina baixa. Redacció del projecte del parc del Botafoc (el central park del Vendrell). L’objectiu és transformar completament el centre del nucli del Vendrell que divideix la riera de la Bisbal, guanyant mobilitat sostenible, posant en valor el patrimoni històric de la zona i millorant la comunicació entre el centre històric amb les zones de nova urbanització i els serveis educatius i esportius.
 2. Obres de l’edifici del Tabaris, el gran projecte per impulsar i renovar l’oferta turística i per dotar de serveis i instal·lacions als veïns i veïnes dels nuclis marítims. Un projecte únic a tot el litoral català al voltant d’un edifici polivalent.
 3. Pla renove d’asfalt i voreres, aquest mes de gener hem actuat en 7 carrers, i al llarg d’aquest any continuarem amb una inversió de 170 mil euros.
 4. Pla de renovació de l’enllumenat públic amb una inversió de 200 mil euros que anualment anirà substituint la xarxa i les instal·lacions.

Next Generation, el gran repte del propers anys. A més a més dels projectes anteriors, i amb l’objectiu d’obrir el Vendrell al mar i la seva transformació urbana i mediambiental, s’estan preparant projectes per a la naturalització de les Madrigueres o la recollida de pluvials a Brisamar, i en col·laboració amb altres administracions i entitats: 1) rehabilitació i renovació del Museu Pau Casals Vil·la Casals 2) rehabilitació del Portal del Pardo (Museu Apel·les Fenosa) i 3) Camí de ronda del Francàs.

El Vendrell, 19 de febrer de 2021

Es pot sol·licitar cita prèvia a la Policia Municipal del Vendrell per rebre atenció i posar denúncies, excepte en casos de gravetat i urgents, per evitar al màxim l’espera de la ciutadania a les seves dependències.
S’entén per casos de gravetat i urgents aquells que acabin de passar i la denúncia al moment pugui permetre identificar autors dels fets, la seva detenció si s’escau i la recuperació de béns sostrets.
La cita prèvia també permetrà l’atenció i la presentació de denúncies a l’Oficina de la Policia Municipal a Coma-ruga i el desplaçament d’una Unitat Mòbil en aquells casos que les persones que ho sol·licitin tinguin dificultats de transport i de mobilitat.
La cita prèvia s’ha de sol·licitar mitjançant un formulari (http://bit.ly/37reylJ) i també es podrà demanar enviant un correu electrònic a policialocal@elvendrell.net o trucant al telèfon 977 16 63 04.

El Vendrell, 18 de febrer de 2021
 

Els Nens del Vendrell, a través del seu projecte solidari Fem Pinya, tiren endavant una iniciativa de cessió d'ordinadors als joves de 1r i 2n d'ESO dels instituts del Vendrell que no tenen aquest recurs a casa.
La pandèmia actual, que ens obliga a tots a moure'ns en un entorn virtual, no afavoreix la situació de les famílies més vulnerables que veuen com es queden enrere quan a competències digitals que es necessiten per a fer qualsevol tràmit administratiu, per fer deures, etc.
Aquesta necessitat es va posar de manifest durant el confinament de la primera onada i continua vigent més que mai donades les circumstàncies.
Aquesta situació es va plantejar al Pla Educatiu d'Entorn, pla educatiu conjunt entre l'Ajuntament del Vendrell i la Generalitat de Catalunya que està plantejat com un projecte de participació comunitària dels diferents agents educatius de l'entorn, conjuntament amb la comunitat educativa, per a aconseguir l'èxit educatiu, personal i social de tots els alumnes del Vendrell, especialment dels més desafavorits. Ens les reunions del PEE, en les quals els Nens del VEndrell també hi participaven, es va poder constatar aquesta mancança ja que les escoles, AFA i entitats socials van mostrar la seva preocupació davant d'aquesta situació.
D'altra banda, l'Ajuntament del Vendrell també posa a disposició dels centres escolars connexions wifi per a qui ho necessiti. El seguiment de tot plegat es fa des d'una comissió formada per una representació de l'Ajuntament, el centre educatiu i la colla castellera que garanteix la transparència del projecte.
Aquest projecte comença amb una cessió de 7 ordinadors i la campanya de captació de donacions amb aquest objectiu. Qualsevol entitat, empresa o particular que vulgui fer un donatiu es pot adreçar a Nens del Vendrell.©2019 Ajuntament del Vendrell