El Vendrell, a 29 de setembre de 2020

L’Ajuntament del Vendrell, conjuntament amb l’Agència Catalana de Joventut i l’Observatori Noctàmbul@s, està immers en l’elaboració d’un Protocol davant les violències sexuals als espais festius del Vendrell.


En aquest moments s’està en la fase de recollir propostes i accions per part del teixit associatiu i la ciutadania en general, i es per això que des de la Regidoria Joventut i la de Polítiques de Gènere, Igualtat i Drets LGTBIQ, es demana la participació de tothom que vulgui fer les seves aportacions en aquest àmbit.


Per poder recollir les propostes d’entitats i particulars, des de Noctàmbul@s s'ha habilitat un correu electrònic, tarragona.noctambulas@fsyc.org, al qual s’hi poden enviar les diverses propostes (de prevenció, detecció, atenció i recuperació) des de diferents àmbits d’actuació (cultura, urbanisme, igualtat, educació, joventut...).

El Vendrell, 29 de setembre de 2020

Sense estands ni desplegament d’estructures desmuntables a la Rambla, l’edició d’enguany se celebra en unes circumstàncies especials. Del 9 al 18 d’octubre al Vendrell esdevindrà tot un aparador per celebrar una edició molt especial de la Fira de Santa Teresa concentrada en tres eixos principals: Firashop, Firatapes i Firatast.

Amb l’objectiu de visibilitzar, publicitar i posicionar el comerç i els restauradors del Vendrell, tornem als orígens d’una fira en què es mostrava el producte de proximitat. És una campanya dissenyada perquè els establiments comercials siguin els veritables protagonistes com si fossin estands ubicats per tot el municipi. Tant es així que el Firashop gaudirà de la difusió del seu negoci als diferents canals corporatius i mitjans de comunicació a canvi d’oferir experiències dins de les botigues o promocions de producte.

El Firatapes, serà un circuit de restauradors que oferiran tapa més beguda al seu establiment amb reserva prèvia, que busca descongestionar espais fomentant reserves temporals a les terrasses de les zones del centre, el Tancat i el Puig.

El Firatast vol visibilitzar el producte local i de proximitat de la mà del col·lectiu Terra i Taula, que inaugurarà aquest espai virtual amb un showcooking en streaming.

La regidora de Fires i Mercats, M. Luz Ramírez, afirma que “des de la Regidoria de Promoció Econòmica s’ha fet un primer esforç en revertir els diners destinats a fires a impulsar el comerç davant les pèrdues econòmiques originades per la crisi sanitària, i se segueix apostant per promocionar i dinamitzar econòmicament el comerç amb aquest tres grans eixos firals”.

En paral·lel, hi haurà actes virtuals que ens transportaran a l’essència de la Fira que consistiran en unes càpsules històriques de la Fira de Santa Teresa i uns webinars adreçats a comerços proposats per l’Eina Espai empresarial. Igualment, respectant les mesures de seguretat, hi haurà unes atraccions de fires instal·lades a la plaça de la Sardana, dirigides a públic infantil, on es gaudirà de la campanya “fira sense soroll”. També hi haurà el mercat de brocanters.

En aquesta edició especial es compta amb la col·laboració del Comerç del Vendrell en el desenvolupament del Firashop i el Firatapes, del Gremi d’Hostaleria del Baix Penedès i del col·lectiu Terra i Taula pel que fa al Firatast.

L’alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez, ha posat de relleu que “la pandèmia ens obliga a ser més enginyosos i, dins del procés iniciat ja fa uns anys de transformació d’una fira multisectorial cap a una mostra del teixit econòmic local, les noves formes de comunicació mitjançant les xarxes socials són un gran aparador dels nostres productors, comerços i establiments de restauració”.

El Vendrell, 29 de setembre de 2020

L’Ajuntament del Vendrell ha comprat 400 mascaretes transparents per al personal docent dels centres educatius del municipi.

Les mascaretes transparents que deixen visible la cara contribueixen a normalitzar les relacions socials de la població en general, i són de gran ajuda per a les persones amb una dicapacitat auditiva que necessiten llegir els llavis per comunicar-se.

En aquest sentit, en l’àmbit de l’educació facilita la comunicació entre el professorat i l’alumnat, cosa molt necessària sobretot en l’educació especial, però també en centres d’educació infantil, primària i secundària.

Marta Bodoy, psicòloga i orientadora de l’institut Andreu Nin, ha destacat que “la distribució d’aquestes mascaretes transparents per al professorat és un gran encert perquè millora la comunicació amb l’alumnat, sobretot, amb el que té més dificultats i necessita una atenció especial”.

La regidora d’Educació, Silvia Vaquero, ha explicat que “amb aquesta iniciativa, l’Ajuntament del Vendrell vol complementar totes les mesures que estan duent a terme els centres educatius i, alhora, treballar per l’inclusió i la igualtat d’oportunitats perquè l’educació pugui arribar a tothom i sigui el més justa possible”.

El primer tinent d’alcalde, Christian Soriano, ha posat de relleu que “des del govern municipal creiem necessari que tots els alumnes tinguin una comunicació més fàcil amb els seus docents, perquè l’educació és un motor de cohesió social, sobretot en aquest moments tan complicats a causa de la pandèmia”.

Les mascaretes transparents, homologades com a equip de protecció individual, es distribuiran als centres educatius  d’educació especial, infantil, primària i secundària.

El Vendrell, a 28 de setembre de 2020


La Fundació Apel·les Fenosa del Vendrell presentarà entre el 10 d’octubre de 2020 i el febrer de 2021 una exposició sobre l’aventura de Joan Perucho i Joan Miró per instal•lar l’ any 1967 la Fundació Miró al Vendrell, un projecte que no va reeixir, però que va entusiasmar el poeta i l’artista fins que la ciutat de Barcelona va acollir la institució. La mostra s’insereix en els actes de l’Any Perucho i recorda els vincles de l’escriptor amb l’escultor Apel·les Fenosa, que són centrals per la seva instal·lació a Albinyana, prop de l’escultor.

En aquest entorn Joan Perucho va projectar amb Joan Miró instal·lar la Fundació Miró al Vendrell. L’exposició il·lustra aquesta aventura inèdita i desconeguda i suposa una recerca que aporta llums a l’Any Perucho, en un apartat completament desconegut i mai estudiat com ara. D’altra banda, atès que el Vendrell ha estat designada Capital de la Cultura Catalana 2020, s’amplia la difusió de totes les activitats que s’esdevenen aquest any 2020.

EL PROJECTE

L’ any 1965 Perucho va comprar la casa d’Albinyana gràcies a les gestions dutes a terme per Apel·les i Nicole Fenosa. L’escriptor havia conegut l’escultor d’ençà de la tornada a Catalunya l’any 1957 de l’artista exiliat i havien congriat una estreta amistat. Des d’aquell moment es trobaven al Vendrell i feien excursions per les comarques tarragonines. Perucho va editar i escriure llibres i poemes sobre Fenosa.

La mostra, que està comissariada per la Fundació Apel·les Fenosa i compta amb la investigació de Josep Lluís Pascual, que publica un llibre sobre aquesta aventura, centra l’ atenció en l’ any 1967, quan Perucho proposa a Joan Miró fer un museu monogràfic seu al Vendrell. Perucho i Miró s’estimaven també, i l’escriptor va editar el llibre Miró i Catalunya, i especialment el llibre de bibliòfil “Les Essències de la Terra”. El projecte del Vendrell figura en moltes biografies de tots dos de manera referencial, però a partir d’ aquesta investigació es posarà llum sobre els detalls de la seva voluntat i de com, finalment, no va reeixir.

El projecte ha implicat una recerca exhaustiva de la Fundació Miró de Barcelona, la de Palma, la Successió Miró, la família Perucho, els arxius municipals del Vendrell, els de la Diputació de Tarragona, els del Govern Civil de Tarragona i els de la família Coll.

Tot fa pensar que als inicis del 1967, Perucho i Casimir Coll, Alcalde del Vendrell, es desplacen a Mallorca per formalitzar el projecte. El pintor es mostra favorable. Una ubicació està pensada per la casa del Tancat de la Plana, del Vendrell, que en aquell moment ha estat adquirida per uns particulars que pretenen la seva parcel•lació. La casa és emblemàtica, ja que havia estat propietat del músic Benvingut Socias. Es tracta d’ una finca enorme, que permet la construcció de multitud d’habitatges. L’ Ajuntament pretén fer-se amb l’edifici i acollir el Museu Miró. La conclusió indica que el consistori no té capacitat per dur a terme el projecte i el propi Miró, aconsellat pels seus amics fidels, determina que ha de ser Barcelona la seu de la seva Fundació.

El Vendrell, 29 de setembre de 2020

 

L’Ajuntament del Vendrell va celebrar ahir, dilluns 28 de setembre, un ple ordinari per via telemàtica.

Es va declarar la regidora Mar Galeano com a no adscrita i es va designar el regidor Josep Mercadé com a representant dels grup municipal Junts pel Vendrell per a cadascun dels Organismes.

Es va donar compte al Ple de:
-les actes de la Junta de Govern Local dels dies 29 de juliol, 1, 8, 15, 22 i 29 d'agost i 7, 14 i 21 de setembre de 2020.
-l’informe de morositat i període mitjà de pagament corresponent al segon trimestre de 2020, que és de 12,04 dies.
-les quatre contractacions efectuades pel procediment de màxima urgència al Patronat Municipal de l'Hospital Asil, durant els mesos de maig a agost de 2020.
-la nova composició del grup municipal Junts pel Vendrell.
-decrets de l'alcaldia núm. 2235 i 2236, de data 17 de setembre de 2020, relatius als nomenaments de la regidora no adscrita Mar Galeano i el nomenament del membre del grup Junts pel Vendrell en les diferents comissions informatives.
-la desestimació del recurs presentat per l'Ajuntament del Vendrell sobre una sentència favorable a PARVEN en relació a un contracte d'aparcaments.

El ple va arribar als següents acords:

-Per unanimitat, es va aprovar de forma inicial la Modificació Puntual del Pla General d'Ordenació Urbana Municipal, número 50, referida a la inclusió de l'ús religiós com a un dels usos permesos en la zona amb clau 12 Zona Industrial. Es tracta d'una proposta per ampliar els usos permesos als polígons de la carretera de Tarragona, de Les Mates (la part del darrera de l’espai d’oci) i de La Cometa, per poder garantir el dret fonamental de llibertat religiosa i de culte i que el Pla General no en sigui una limitació.

-Per unanimitat, es va desestimar la sol•licitud de PARVEN de bonificació en l'Impost sobre Béns Immobles per no concórrer circumstàncies que justifiquin que es tracta d'una activitat d'especial interès o utilitat municipal.

-Per unanimitat, es van aprovar cinc bonificacions de l'Impost sobre Construccions, Instal•lacions i Obres per les obres d'arranjament de façanes d'immobles.

-Amb 19 vots a favor (Govern, SP-ERC, Primàries Catalunya i regidora no adscrita) i 2 abstencions (JxV i Podem El Vendrell) es van aprovar dos expedients de reconeixement extrajudicial de crèdit. Un per un import total de 58.469,75 euros per pagar factures d’Autocars Penedès i aportacions al Consorci de Normalització Lingüística. I un altre per un import total de 2.984,02 euros per pagar factures de la mútua de prevenció de riscos laborals Quirónprevención i l’aportació a l’Àrea del Montmell.

-Amb 12 vots a favor (Govern i regidora no adscrita), 6 vots en contra (SP-ERC) i 2 abstencions (JxV i Primàries Catalunya), es va aprovar l’expedient de modificació de crèdit 02P/2020 02P/2020 amb una transferència entre partides per un import de 526.598,24 euros i un suplement de crèdit d' 1.775.000 euros per a obres del Feder Coma-ruga, la millora del c/ Quatre Fonts i pont de França, la pavimentació de diferents carrers del municipi i altres actuacions com l’habilitació de noves aules de formación de l’EINA.

-Per unanimitat, es va aprovar iniciar el procediment i crear la comissió d'estudi encarregada de redactar la memòria justificativa per a la determinació de forma de gestió dels serveis públics de neteja viària i de la neteja de platges. La comissió estarà presidida pel regidor Baltasar Santos i integrada per un representant de cada grup municipal, tècnics municipals i els representants de les associacions de veïns del municipi.

-Per unanimitat, es va aprovar l’expedient per designar una comissió per redactar el Protocol de la Festa Major del Vendrell. En concret, estarà integrada per la regidora Mar Galeano com a presidenta, així com per un regidor/a de cada grup municipal, diversos especialistes externs i un tècnic municipal.

-Per unanimitat, es va aprovar iniciar el procediment de resolució del contracte de concessió de l'explotació d'un aparcament subterrani situat entre els carrers del Doctor Güixens, de la Cerdanya i de l’avinguda de Jaume Carner, per incompliment de les obligacions essencials del contractista.

-Amb 12 vots a favor (Govern i regidora no adscrita) i 8 abstencions (SP-ERC, JxV i Primàries Catalunya) es va aprovar de forma inicial de la modificació dels estatuts de la Societat Municipal El Vendrell Comunicació, SLM, per tal de regular la figura del gerent/a de la societat.

-Amb 9 vots a favor (SP-ERC, JxV, Primàries Catalunya i regidora no adscrita), 2 en contra (Cs) i 9 abstencions (PSC i AVP), es va aprovar la proposta de resolució presentada pel grup municipal de Som Poble-ERC-AM per la posada en marxa i fer efectiva la llei de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes d'arrendament d'habitatge.

-Per unanimitat, es va aprovar la proposta de resolució presentada pel grup municipal de Som Poble-ERC-AM sobre diverses necessitats a Sant Vicenç de Calders: estudiar la conversió del c/ del Pou entre els carrers del Rec i del Garrofer en un pas exclusiu de veïns; demanar als propietaris dels solars d’aquest nucli el tancament i la neteja d’aquells solars que no compleixin el que estableix la normativa de solars actualment en vigor, i dignificar i millorar l’espai verd del c/ del Pou en l’anomenada ”Plaça del Garrofer” per tal que esdevingui un espai públic del que tothom pugui gaudir. I com a element destacable d’aquest indret, que es millori l’estat actual i es faci un manteniment periòdic de l’històric garrofer, a la vegada que s’aconsegueixi conèixer quina és la seva antiguitat, per tal de poder-lo convertir en un element patrimonial, si s’escau declarant-lo com a arbre d’interès local.

-Amb 18 vots a favor (PSC, SP-ERC, JxV, Primàries Catalunya, AVP i regidora no adscrita) i 2 abstencions (Cs), es va aprovar la proposta presentada pel grup municipal de Junts pel Vendrell per a la compleció del conjunt escultòric de la plaça Francesc Macià amb la integració del medalló de Francesc Macià. L’alcalde va explicar que l’Ajuntament ja tenia previst instal•lar el medalló a la passada primavera, però que això no va ser possible per l’estat d’alarma pa causa de la pandèmia de la Covid-19, i ha proposat de fixar una data de cara a la propera primavera que sigui prou significativa per retre homenatge a qui va ser president de la Generalitat.

-Per unanimitat, es va aprovar una moció conjunta acordada pels grups municipals PSC, SP-ERC i JxV per defensar la indústria i l'ocupació al Penedès.

-Amb 9 vots a favor (SP-ERC, JxV, Primàries Catalunya i regidora no adscrita), 10 en contra (PSC i Cs) i una abstenció (AVP), no es va aprovar la moció presentada pel grup municipal de Primàries Catalunya per tal de demanar l'aprovació d'una Llei d'Amnistia per tots els catalans que van promoure la celebració del Referèndum de l'1 d'octubre de 2017.

-La moció presentada pel grup municipal de Podem El Vendrell per la millora de l’accessibilitat i la seguretat de la zona del Centre cívic L’Estació es va deixar sobre la taula, per debatre i votar al proper Ple, per no haver-hi connexió amb el regidor Òscar Blasco, que només va poder participar i votar en alguns punts de l’ordre del dia per una incidència tècnica.

 

El Vendrell, 28 de setembre de 2020

La setmana passada la Subdelegació del Govern d’Espanya a Tarragona va donar a l’Ajuntament 10.000 mascaretes quirúrgiques que seran distribuïdes a la població de la forma següent:
-als centres educatius,
-a la Residència d’avis La Muntanyeta,
-i al Centre cívic L’Estació per poder-les oferir a la ciutadania en general.

El primer tinent d’alcalde, Christian Soriano, ha agraït el gest de la Subdelegació del Govern d’Espanya d’haver fet aquesta donació de mascaretes al municipi del Vendrell, “que ja estem començant a distribuir als sectors més afectats per la Covid-19 i on considerem que és més necessària la seva utilització”.

Pel que fa a la distribució als centres educatius, la regidora d’Educació, Silvia Vaquero, ha posat l’èmfasi al fet que “amb el recent inici del curs escolar, des de l’Ajuntament estem sent molt perseverants informant constantment sobre l’ús de la mascareta, el rentat de mans, de mantenir les distàncies de seguretat i de l’important que som cadascun de nosaltres per tal de frenar aquest virus. I volem que el curs continuï amb uns nens i nenes responsables dins de les aules, al pati i, també, fora de les escoles. En aquest sentit, la distribució d’aquestes mascaretes ajudarà que els centres educatius siguin encara més segurs”.

El Vendrell, 28 de setembre de 2020

Després de la pausa dels darrers mesos, els equipaments culturals del Vendrell tornen a obrir les seves portes. La programació del Temporada de tardor inclou un total de 9 espectacles, repartits, com és habitual, entre el Teatre Àngel Guimerà, l'Auditori Pau Casals i l'Auditori del Tívoli.

En aquesta ocasió, el tret comú de tots els espectacles és la proximitat. Així doncs, la cultura 'KM 0' serà l'encarregada de retornar l'activitat cultural al municipi.
La primera cita serà amb la Companyia Flamenca Beatriz Higueras, vinculada al Vendrell, que presentarà 'Flamencolife', una aposta per un flamenc actual i innovador, que uneix la dansa i la poesia per inspirar-se en aquesta qualitat màgica del llenguatge flamenc, capaç de transmetre i comunicar tota mena d’emocions. 'Flamencolife' fa un recorregut per alguns dels pals flamencs a través dels seus tres codis essencials, el ball, el toc i el cant.

Però no estan sols: en aquesta obra, l’elegància del violí els acompanya, la dolçor d’una flauta els abraça i el caràcter de la percussió els realça.

A partir d’aquí sorgeix 'Flamencolife', un espectacle sense fil argumental, però no sense vida, ple de paraules, de gestos i silencis que fa un recorregut per les sensacions viscudes i conduïdes per aquest llenguatge tan especial, el flamenc.

Per a aquelles persones que no puguin assistir de forma presencial a l’equipament, Televisió el Vendrell emetrà l'espectacle en diferit, de forma íntegra.
Les entrades estan numerades i es poden adquirir a www.temporada.cat, i de forma presencial a l'EMMPAC, tots els dilluns i els divendres, no festius, de 10 a 13h. L'organització garanteix la distància de seguretat entre els espectadors i totes la resta de mesures sanitàries que requereix la pandèmia.

Intèrprets:


Beatriz Higueras, direcció, coreografia, producció, idea original i ball
Marcos Martínez i Armando Mateos, veu
Johnny Goldie, guitarra
Martín Fayos Limón, guitarra
Irene Zugaza, viola
Leo Trincabelli, caixó flamenc i hang
José Luis Carrillo, poesia

 

FLAMENCOLIFE
Dia: Dissabte 3 d'octubre
Lloc: Teatre Àngel Guimerà
Hora: 20.30 h
Preu: 5 euros
Més informació: tel.: 689 26 97 67 – a/e: hola@temporada.cat

Actualització: 28 de setembre de 2020

youtube tots sumem

Actualitat

(26/9/2020) Prohibides les trobades de més de sis persones

(16/9/2020) Es cancel·la la desena edició de Cultura Urbana del Vendrell

(15/9/2020) A causa de la situació sanitària per la Covid-19, el Casal Jove, que havia d'haver obert les seves portes aquesta setmana, romandrà tancat fins a nou avís.

(14/9/2020) La Regidoria d’Esports de l’Ajuntament del Vendrell comunica que, per prevenció, aquesta setmana les sales de musculació de les instal·lacions esportives municipals romandran tancades com a conseqüència d’un positiu per coronavirus.

(14/9/2020) Més de 6.500 alumnes comencen un curs escolar marcat per les mesures sanitàries per combatre la COVID-19

(8/9/2020) Se suspèn el Carnaval del Vendrell del 2021

(18/8/2020) Mesures contra la Covid-19

 

Mesures econòmiques

Mesures econòmiques i socials per combatre la Covid-19 per autònoms i empreses

(10/9/2020) Ajut per al manteniment i impuls de persones treballadores autònomes i pimes (segona convocatòria)

(24/8/2020) Se sol·liciten subvencions de la Diputació de Tarragona per a la reactivació econòmica i ocupacional

(24/7/2020) Pla de reactivació econòmica i social de l'Ajuntament del Vendrell per pal·liar els efectes de la Covid-19

 

 

 

 

 

El Vendrell, 25 de setembre de 2020

En un estiu marcat pel Covid-19, els museus han apostat per dur la cultura al carrer i fer rutes patrimonials per la vila.

Enguany, els museus del Vendrell han sumat esforços per crear una programació conjunta amb una fita principal: portar els museus al carrer. Amb la finalitat de no congestionar els museus i la voluntat de difondre i posar en valor el patrimoni vendrellenc, des del 14 de juliol s’han ofert sis rutes a través de les quals poder endinsar-nos en diferents racons i moments històrics de la nostra vila.

De dilluns a dissabte, en dos horaris diferents al llarg de la tarda, les rutes han tingut una bona acollida per part de la ciutadania, amb més de 500 visitants durant els mesos de juliol i agost.

D’aquestes sis rutes, la més demandada ha estat la que el Museu Deu ens oferia els dimecres: “Coma-ruga: un viatge en el temps”, una ruta que ens porta al naixement d’un dels actuals nuclis marítims vendrellencs: Coma-ruga. En ella, es pot reviure el passat a través d’imatges antigues per conèixer els balnearis, avui desapareguts, de primera línia de mar amb el llac d’aigües cristal·lines, les cases indianes, l’aventura americana dels germans Trillas, la història del pilot de motociclisme Ramon Torras...  fins a l’Església de Sant Ramon on es poden contemplar els mosaics de l’artista Santiago Padrós, que recorden la Coma-ruga dels anys seixanta i setanta.

Seguint-la de molt de prop en número de visitants, trobem la ruta “Descobreix la colònia ferroviària” que, per primer cop, l’Associació per la preservació de la colònia ferroviària de Sant Vicenç de Calders ha pogut realitzar en col·laboració amb l’Ajuntament del Vendrell. Cada dilluns a les 20 h, el recorregut anava desvetllant la història d’aquest indret únic en la geografia catalana, en un intent per posar en valor i conscienciar als visitants sobre la importància del patrimoni industrial i, més concretament, sobre el valor de la colònia ferroviària dins del municipi vendrellenc.

D’altra banda, la tercera més demandada ha estat “Descobreix la Via Augusta”. Cada dimecres, aquesta ruta ens permetia conèixer més en profunditat la història i el desenvolupament d’aquesta icònica via de comunicació romana i com era el seu traçat al pas pel nostre municipi.

El Vendrell, 25 de setembre de 2020

La Regidoria de Joventut del Vendrell s’afegeix a la campanya endegada per la Regidoria de Salut i l’Ajuntament del Vendrell que porta per nom “Tots Sumem” amb la distribució de 1.000 mascaretes dissenyades especialment per aquesta campanya.

El repartiment d’aquest material anirà a càrrec dels educadors de carrer de la Regidoria de Joventut que el repartirà personalment entre els joves i adolescents de la vila. Aquesta serà una tasca personalitzada i s’aprofitarà per conscienciar a cada jove de la necessitat de mantenir les normes bàsiques de seguretat davant la pandèmia. Els educadors de carrer ho distribuiran dins la seva jornada laboral aprofitant la seva feina habitual de carrer per tots els barris del municipi. Per altra banda, 100 d’aquestes mascaretes aniran destinades exclusivament a la quitxalla menors de 6 anys que utilitzen el bus escolar. Tot i que no és obligatori que aquest col·lectiu en porti si que és aconsellable el seu ús. Aquesta campanya comença el proper dilluns dia 28 de setembre.

La regidoria de Joventut de l’Ajuntament del Vendrell dins d’aquesta campanya “Tots Sumem” també s’ha encarregat de mostrar una imatge artística de la Covid-19 en un grafit al pont del costat del Mercat Municipal del Vendrell realitzat per Coke i Sowe fa un parell de setmanes.©2019 Ajuntament del Vendrell