Cultura

Activitats culturals, museus, exposicions, ceràmica, teatre, música, personatges il·lustres, publicacions, biblioteca.

Més informació

Educació

Planificació, gestió i coordinació de tota l’activitat educativa del municipi. Transport escolar.

Més informació

Festes

Diada de Reis, Carnaval, Primavera Vendrellenca, Romeria del Baix Penedès, Festa de la Bicicleta, Festes d'Estiu

Més informació

Cultura Popular

Entitats, grups de Cultura Popular, grups de Foc, músics, tràmits

Més informació

Participació Ciutadana

La teva línia oberta per fer arribar inquietuds, suggeriments, queixes i propostes. Esperem la teva participació.

Més informació

Urbanisme i Cadastre

Normativa urbanística vigent, enllaç a la tramitació de llicències d'obres i de planejament i enllaç a tràmits de Cadastre

Més informació

Serveis Municipals

Serveis de neteja, enllumenat, aigües, manteniment de parcs i jardins, transport municipal.

Més informació

Mobilitat

Mobilitat sostenible a peu i en bicicleta. Transport públic. Aparcaments. Pla de Mobilitat Urbana.

Més informació

Medi Ambient, Sostenibilitat i Gestió de Residus

Gestió de residus. Agenda 21. Control de plagues. Camins. Àrees recreatives. Animals domèstics.

Més informació

Esports

Instal·lacions, activitats i entitats esportives, pràctica esportiva per a tothom (Esport a les escoles, La gent gran es mou).

Més informació

Turisme i Platges

Platges. Termalisme. Allotjaments. Rutes. Gastronomia. Reserva Marina de la Masia Blanca. Activitats d'oci.

Més informació

Secretaria

Ple, Junta de Govern, llicències d’activitats, Cementiri, armes, padró d’habitants, contractació.

Més informació

Promoció Econòmica

Foment de l’activitat econòmica del municipi i mercats.

Més informació

Fires

Fires i certàmens sectorials que es celebren al Vendrell

Més informació

Seguretat ciutadana

Policia local. Mobilitat. Campanyes de prevenció. Consells de seguretat. Objectes perduts.

Més informació

Infància i Joventut

Equipaments cívics. Punt d’Informació Juvenil. Esplais i serveis a la infància. Punt Òmnia. Cursos. Participació.

Més informació

Serveis Socials

Serveis socials bàsics, persones grans, persones amb dependència, persones amb discapacitat, serveis d’intervenció socioeducativa, violència masclista, servei de primera acollida.

Més informació

Tecnologia i Societat de la Informació

Noves tecnologies. Carpeta ciutadana. Xarxa Wimax.

Més informació

Gent Gran

Espais, activitats i recursos al servei de la gent gran per a una millor qualitat de vida i autonomia personal.

Més informació

Campanya comercial compra i descobreix Catalunya

Campanya comercial “Compra i descobreix Catalunya” organitzada per 29 ajuntaments, coordinada i dinamitzada per l’Ajuntament del Vendrell

Més informació

Sanitat

Accions de promoció i protecció de la salut. Equipaments sanitaris. Activitats formatives. Farmàcies de guàrdia.

Més informació

Ocupació i Empresa

Servei d’Ocupació: borsa de treball, formació, orientació professional. Espai Empresarial: cultura emprenedora; crea la teva empresa.

Més informació

Convivència i Civisme

Pla de Convivència i civisme. Programes de cohesió social. Campanyes d’informació i sensibilització.

Més informació

Habitatge

Borsa Jove d'Habitatge. Ajuts per a la compra i el lloguer. Mediació entre propietaris i llogaters. Habitatge protegit.

Més informació

Hisenda

Gestió tributària.Recaptació. Serveis jurídics. Taxes. Gestió econòmica. Pressupost.

Més informació

Via Pública

Mobiliari urbà, voreres, senyalització, canvis de circulació, ocupació de via pública, guals i talls de carrer.

Més informació

Servei de català

Assessorament lingüístic, correccions, publicacions i cursos de català per a adults.

Més informació

SAC

Informació, tràmits i gestions municipals; Registre General de documents; telèfon 010; Finestreta Única; emissió del Certificat Digital idCAT

Més informació

Protecció Civil

Previsió. Prevenció. Plans d'emergència.Consells per a la població.

Més informació

Feminismes i drets LGBTIQ+

Informació, atenció, mediació, associacions, activitats i enllaços d'interès.

Més informació

Activitats i Establiments

Legalització establiments comercials, parades interiors Mercat Municipal i llicències de terrasses

Més informació

Transformació verda

Més informació

©2019 Ajuntament del Vendrell