A l’Ajuntament del Vendrell, la Regidoria de Secretaria engloba les àrees d’Òrgans de Govern, Establiments i Activitats, Padró d’Habitants i Contractació. Des d’aquesta Regidoria també es gestiona administrativament el Cementiri Municipal, el tauler d’edictes i les llicències d’armes.

La Regidoria de Secretaria dóna servei tant a la resta de departaments de l’Ajuntament com als ciutadans i ciutadanes que poden trobar informació sobre els tràmits que s’hi poden dur a terme a través de les seccions Tràmits i gestions i Perfil del contractant del web de l’Ajuntament.

Contacte:

AJUNTAMENT DEL VENDRELL
Regidoria de Secretaria
Pl. Vella, 1, 1r pis
Tel.: 977 16 64 04
Fax: 977 16 64 52

©2019 Ajuntament del Vendrell