El tauler d'anuncis és una altra eina de comunicació que utilitzen els ajuntaments amb els ciutadans i ciutadanes que dóna compliment al principi de publicitat. Al tauler d'anuncis de la corporació es troben els anuncis i els edictes de l'Administració, dels seus organismes autònoms i de les societats municipals, així com els anuncis i els edictes d'altres administracions.

 

Contacte:

 

AJUNTAMENT DEL VENDRELL

Regidoria de Secretaria

Pl. Vella, 1, 1r pis

Tel.: 977 16 64 73

Fax: 977 16 64 52

 

 

©2019 Ajuntament del Vendrell