L'Àrea de Padró d'Habitants és la responsable de gestionar i tramitar els moviments dels ciutadans i ciutadanes del municipi, com les altes noves, els canvis de domicili i els canvis de dades. També facilita, a petició dels interessats, certificats d'empadronament i de convivència.

Aquesta Àrea gestiona igualment el cens electoral, coordina els processos electorals al municipi i elabora les estadístiques de població, d'acord amb els moviments del padró d'habitants.

 

AJUNTAMENT DEL VENDRELL

Oficina d'Empadronament Municipal

Av. Catalunya, 1, bxs. L4

Tel.: 977 15 46 80

Fax: 977 15 46 81

 

Enllaç amb Estadístiques del Vendrell

 

Enllaç amb Tràmits i Gestions

 

©2019 Ajuntament del Vendrell