Formulari de contacte

Contactar amb l'Ajuntament del Vendrell.
Des d'aquest formulari podeu enviar peticions directament a l'Ajuntament del Vendrell
Els camps marcats amb (*) són obligatoris
(no distingeix majúscules i minúscules)
 

 Avís: Els missatges rebuts a través del “Formulari de contacte” no suposen l’inici d’un expedient administratiu.D’acord amb l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, els documents que els interessats dirigeixin als òrgans de les administracions públiques es poden presentar:

a) Al registre electrònic de l’Administració o organisme a què es dirigeixin, així com a la resta de registres electrònics de qualsevol dels subjectes a què es refereix l’article 2.1.

b) A les oficines de correus, tal com s’estableixi reglamentàriament.

c) A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d’Espanya a l’estranger.

d) A les oficines d’assistència en matèria de registres.

e) En qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents.

©2019 Ajuntament del Vendrell