elvendrell_2008

Amb el Pla de Barris del Vendrell, hi ha l’oportunitat de tirar endavant un projecte pel qual l’Ajuntament del Vendrell hi havia apostat des de la primera convocatòria de la Llei de Barris de la Generalitat de Catalunya.

I des del 2007, hi ha la responsabilitat de desenvolupar un ambiciós projecte d’intervenció integral per a la millora del nucli antic, tant des del punt de vista d’obres públiques com des del vessant social. En aquest sentit, des de l’Ajuntament s'ha apostat per treballar d’una forma participativa i integradora per tal de recollir la voluntat i la sensibilitat de tot el veïnat de l’àmbit d’actuació.

En aquest espai web hi trobareu tota la informació relacionada amb el Pla de Barris del Vendrell, que s’anirà actualitzant a mesura que es vagin executant les diferents accions incloses dins dels vuit camps d’actuació que es recullen en el projecte. 

©2019 Ajuntament del Vendrell