La Junta de Govern Local és l'òrgan de govern que té delegades les funcions establertes al Decret de l'Alcaldia del qual es va donar compte al ple de data 21 de juliol de 2015.

La Junta de Govern Local celebra sessió ordinària els dilluns a les 13 hores.

 

Composició:

La Junta de Govern Local està integrada pels membres següents:

PRESIDENT:

Martí Carnicer Vidal

VOCALS:

Kenneth Martínez Molina

Camil·la Barnadas Pérez

Eva M. Serramià Rofes

Josep Mercadé Aloy

Josep Marrasé Mañé

 

 

Més informació: Reglament Orgànic Municipal

Acords de la junta de govern

Webcam El Vendrell
Webcam Plaça Nova
facebook_48twitter_48