Des del Departament d’Urbanisme gestionem el territori municipal, amb l’objectiu de portar el Vendrell cap a un desenvolupament urbanístic sostenible i cap a la transformació i la rehabilitació urbana.

L’instrument bàsic de planejament vigent és el Pla General d'Ordenació Urbana (PGOU), complementat amb el Planejament derivat (plans parcials, plans de millora urbana, plans especials, etc.) i amb la legislació urbanística i sectorial que pugui afectar el municipi, així com els plans territorials i urbanístics aprovats i/o en tràmit per la Generalitat. Actualment estem duent a terme treballs diversos de diagnosi i d’inventari per poder revisar el PGOU i elaborar un nou POUM.

 

Sol·licitud de llicències d'obres o de planejament:
En aquest enllaç podeu trobar la sol·licitud a tots els serveis que oferim des del Departament d'Urbanisme. Per fer la sol·licitud, haureu d'accedir al servei específic que necessiteu.

  

Sol·licitud de consulta tècnica:

Si voleu fer una consulta tècnica, podeu formular-la mitjançant aquest formulari.  Aquest formulari en cap cas comporta que des de l'Ajuntament iniciem un expedient.

Us respondrem el més aviat possible.

 

 
 

Ubicació de les oficines:

C/Apel·les Fenosa, 3-7, baixos (cantonada c/ Narcís Moturiol).

 

Horari d’oficines (atenció al públic):

De dilluns a divendres de 9.30 h a 14.00 h

Telèfon:  977 16 64 12

 

 

 

©2019 Ajuntament del Vendrell