El cadastre és una registre administratiu dependent del Ministeri d’Hisenda en el qual es descriuen els béns immobles rústics, urbans i de característiques especials.
En l’àmbit municipal, l’Ajuntament, a més d’actuar com a punt d’informació cadastral (PIC), tramita els expedients d’alteració cadastral és a dir, altres d’obres noves, modificacions i recursos administratius. També té la potestat d’emetre certificacions d’àmbit estatal de qualsevol finca, sempre que se n’acrediti la titularitat i de fer consultes de dades no protegides.

Ubicació de les oficines:
Carrer Apel·les Fenosa, 3 – 7, bxos. (cantonada amb C/ Narcís Monturiol)

Horari d’atenció al públic:
De dilluns a divendres, de 9:30 a 14:00 h., excepte festius

Telèfon de contacte: 977 16 64 11
e-mail: cadastre@elvendrell.net


Enllaços d’interès:
Web catastro

Enllaç amb tràmits i gestions

©2019 Ajuntament del Vendrell