L'objectiu principal de l'Àrea de Gent Gran és incrementar la qualitat de vida i l’autonomia personal, retardar al màxim els processos de dependència, millorar l'autoestima de les persones grans i promocionar l’envelliment actiu amb activitats de formació i de desenvolupament personal.

Esplai de la Gent Gran del Tívoli
C/ Nord 11-13. 2na planta.
Tels: 977 15 35 09 / 686 90 73 65
C/e: gentgran@elvendrell.net

 

©2019 Ajuntament del Vendrell