Des de la Regidoria de Convivència i Civisme es vetlla pel desenvolupament i l’aplicació del Pla de Convivència i Civisme del municipi. Aquesta eina està orientada al compliment i a la protecció dels drets i deures de tots els vendrellencs i vendrellenques.

Els àmbits d’actuació que contempla el pla, son els següents:

  • Drets i deures de la ciutadania i acollida de nous vendrellencs
  • Civisme
  • Infants, joves i dones
  • Seguretat i legalitat
  • Educació i formació
  • Activitat econòmica
  • Sostenibilitat ambiental, territori i ús dels serveis públics
  • Ús de l’espai públic

Aquest preveu més de 30 projectes a desenvolupar entre 2010 i 2011. El seguiment i desenvolupament del pla són funcions del Consell Municipal per la Convivència i el Civisme, l’ens participatiu creat per aquest fi.

I s’ha instrumentat així perquè un dels elements fonamentals per al desenvolupament del Pla per la Convivència i el Civisme, és la participació ciutadana, tant de manera directa, a través del Consell Municipal de la Convivència, com amb la seva implicació activa. La voluntat és difondre la idea que la convivència, el civisme i els valors que permeten assolir-los només s’aconsegueixen amb l’esforç de tots els col•lectius de la societat.

  Pla de Convivència i Civisme
  Decàleg de la bona convivència
pdf  Ordenança del Civisme i la convivència

pdf  Reglament del Consell Municipal per la Convivència i el Civisme del Vendrell

 

De la mateixa manera la regidoria és responsable de la redacció i aplicació d’aquella normativa relacionada directament amb la Protecció Civil. És a dir, de les accions destinades a evitar, reduir o bé corregir els danys provocats a persones i béns per tota mena de mitjans d'agressió i pels elements naturals o extraordinaris. En aquest sentit destaca la seva responsabilitat sobre els plans d’emergència com per exemple Infocat, Inuncat, Neucat o Transcat.

Adreça: Plaça Vella, 1
Població: 43700 El Vendrell
Tel. 977 16 64 15
Fax: 977 66 11 79

som vendrell

 

Portal d'informació i opinió sobre ciutadania i convivència al Vendrell

http://www.somvendrell.cat/

©2019 Ajuntament del Vendrell