Logotip_PC

La Protecció Civil és un servei públic en el qual la màxima autoritat municipal és l’alcalde.

La Protecció Civil local, conjuntament amb altres administracions, disposa de capacitat general d'actuació, planificació i coordinació, amb l'objectiu principal de garantir la protecció física de les persones, els seus béns i el medi ambient en situació de greu risc col·lectiu, calamitat pública o catàstrofe extraordinària, en què la seguretat i la vida de les persones puguin perillar o sucumbir massivament.

Per aconseguir aquest objectiu, Protecció Civil es basa en els següents pilars:

  • PREVISIÓ: elaborant l’inventari de riscos potencials que afecten el municipi.
  • PREVENCIÓ: mitjançant un conjunt d’actuacions encaminades tant a la disminució del risc com a la detecció immediata d’aquest.
  • PLANIFICACIÓ: redactant els plans d’emergència i els plans per risc específic per preveure una resposta davant les situacions de greu risc col·lectiu i d’emergències.
  • INTERVENCIÓ: en cas que s'activi una situació de risc col·lectiu, emergència o catàstrofe.
  • REHABILITACIÓ: participant en la recuperació de la “normalitat” existent anterior a que es produís la situació.
  • INFORMACIÓ I FORMACIÓ: a la població, en general, i als grups actuants, en particular.

L’àrea de Protecció Civil treballa estretament amb els cossos actuants, com ara la Policia Municipal i la Creu Roja, i amb d’altres grups que es poden incorporar específicament en determinades actuacions, com ara bombers d’empresa, tècnics en matèria meteorològica, urbanística i d’altres que puguin aportar la seva experiència per donar assessorament en determinats àmbits davant situacions de risc.

 

CONTACTE:
Adreça: Plaça Vella, 1
Telèfon: 977 166 473
C/e: protecciocivil@elvendrell.net.

©2019 Ajuntament del Vendrell