En funció de l’estudi de risc per a tot el territori català, la Direcció General de Protecció Civil de la Generalitat estableix l’obligatorietat de redactar els plans d’emergència específics per a cada municipi.

El Vendrell té l’obligació de redactar els plans d’actuació municipal per als següents riscos:

- Pla Bàsic d’Actuació Municipal

- Incendi forestal

- Inundacions

- Nevades

- Contaminació de les aigües marines

- Transport de mercaderies perilloses

 

Hi ha altres situacions de les quals l’Àrea de Protecció Civil també desenvolupa plans d’emergències a partir de l’anàlisi de risc que se’n fa. Són situacions com ara les que generen aglomeració de públic, o en les que es fa servir elements pirotècnics festius.

Aquest tipus d’esdeveniment està regulat per una normativa específica per a cada cas.

 

Cliqueu AQUÍ si voleu conèixer amb més detall els riscos que contempla el Mapa de Protecció Civil de Catalunya per al Vendrell.

 

©2019 Ajuntament del Vendrell