En funció de l’estudi de risc per a tot el territori català, la Direcció General de Protecció Civil de la Generalitat estableix l’obligatorietat de redactar els plans d’emergència específics per a cada municipi.

El Vendrell té l’obligació de redactar els plans d’actuació municipal per als següents riscos:

- Pla Bàsic d’Actuació Municipal

- Incendi forestal

- Inundacions

- Nevades

- Contaminació de les aigües marines

- Transport de mercaderies perilloses

 

Hi ha altres situacions de les quals l’Àrea de Protecció Civil també desenvolupa plans d’emergències a partir de l’anàlisi de risc que se’n fa. Són situacions com ara les que generen aglomeració de públic, o en les que es fa servir elements pirotècnics festius.

Aquest tipus d’esdeveniment està regulat per una normativa específica per a cada cas.

 

Cliqueu AQUÍ si voleu conèixer amb més detall els riscos que contempla el Mapa de Protecció Civil de Catalunya per al Vendrell.

 

Webcam El Vendrell
Webcam Plaça Nova
facebook_48twitter_48