És el pla “mare” del municipi. En aquest es recull:

- l’inventari dels riscos potencials davant dels quals El Vendrell és vulnerable i que podrien ocasionar situacions de risc col·lectiu.

- l’organització que cal per donar una resposta eficaç davant una situació d’emergència (estructura i funcions dels grups actuants, mitjans humans i materials, i actuacions a fer).

 

El Pla bàsic també inclou protocols d’actuació per a riscos específics que no tenen un pla d’emergències concret. Aquests protocols són per afrontar les següents situacions:

- el transport de viatgers per ferrocarril,

- pandèmies,

- ventades,

- caiguda dels subministraments bàsics,

- onades de calor i de fred.

 

©2019 Ajuntament del Vendrell