El divendres 1 d’octubre, a les 21 h, a la Torre del Sebastià de Sant Vicenç de Calders, Pemi Rovirosa i els Invictes presentaran el seu treball "Vida". Serà el primer acte del projecte "El Vendrell sent la música" d'aquest proper mes d'octubre. 

D'altra banda, el divendres 15 d’octubre, a les 21:30 h, al parc del c/ Roquetes amb l’avinguda del Baix Penedès acollirà l'actuació de DoneSStrings, un trio de corda (violins i violoncel) format per Marta Pons, Marina Prades i Anna Urpí que interpretaran peces de Carlos Gardel a The Beatles, Queen, Steve Wonder, Amy Winehouse fins a Ed Sheeran.

També es farà un cicle de tres converses conduïdes per Gemma Ventura per tractar el tema del poder i de la influència que té la música sobre les nostres vides: el dimarts 5 d’octubre, a les 19 h, a l’Auditori Pau Casals, amb David Bueno; el dimarts 19 d’octubre, a les 19 h, a l’Auditori Pau Casals, amb Gerard Quintana i Xarim Aresté, i el dimarts 26 d’octubre, ales 20 h, a l’Auditori del Tívoli, amb Jesús Rovira, Carlota Baldrís i Montse Meneses.

Excepte en el cas de l’actuació de DoneSStrings, per a la resta d’activitats l’aforament és limitat i cal fer una reserva prèvia a https://elvendrell.koobin.cat.

La programació del Temporada torna aquest octubre, amb una programació trimestral que inclou un total d'11 espectacles. La primera cita és al Teatre Àngel Guimerà, aquest dissabte 2 d'octubre, amb un equip d'actors coneguts com Míriam Iscla, Abel Folk, Marta Ossó i Francesc Cuéllar, que portaran a escena 'Alguns dies d'ahir'.


L'argument es basa en una família que veu capgirada la seva quotidianitat amb els fets polítics que s’esdevenen a Catalunya durant els mesos de setembre i octubre de l’any 2017.


La Rosa, el Jaume i els seus fills, la Laura i el Jofre, es retrobaran al menjador de casa seva en cinc ocasions, cinc “dies després”. Cinc dies posteriors a moments que van marcar aquells mesos.


Al voltant de la taula, tots ells aprendran a comprendre els pensaments i les postures dels altres, faran tot l’esforç possible per conversar i per entendre’s, i hauran de trobar la manera de perdonar les faltes i de guarir les ferides que els hagin produït tots aquests dies dins d’aquest llarg viatge emocional i polític.


Una obra que transmet els moviments socials i polítics viscuts a Catalunya des del 2017: dubtes, preguntes, els anhels i els patiments que els va provocant als protagonistes tot allò que se succeeix als carrers.

Les entrades estan numerades i es poden adquirir a www.temporada.cat Les persones interessades també les poden comprar de forma presencial aquest divendres a la recepció de l'EMMPAC (i tots els divendres no festius, de 10 a 13h) o bé a taquilla, una hora abans de la representació, sempre i quan l’aforament així ho permeti. Per a més informació poden adreçar-se al telèfon 689 26 97 67 o a l’adreça electrònica hola@temporada.cat

 

'ALGUNS DIES D'AHIR'
Dia: Dissabte 2 d’octubre
Lloc: Teatre Àngel Guimerà
Hora: 20 h
Preu: 17 euros / 13 euros amb descompte

Dramatúrgia: Jordi Casanovas
Director: Ferran Utzet
Intèrprets: Míriam Iscla, Abel Folk, Marta Ossó i Francesc Cuéllar
Producció: Velvet Events

El Vendrell, 28 de setembre de 2021

L’Ajuntament del Vendrell va celebrar ahir dilluns 27 de setembre un ple ordinari, en el qual es va es va donar compte de les actes de la Junta de Govern Local dels dies 28 de juliol, 2, 9, 16, 23 i 30 d’agost, i 6, 13 i 20 de setembre de 2021; de la contractació laboral pel procediment de màxima urgència al Patronat Municipal Hospital-Asil al mes d’agost de 2021, i de l’informe de morositat i període mitjà de pagament corresponent al 2n trimestre del 2021 (8,31 dies).

També es va prendre coneixement de la renúncia d'Òscar Blasco Martínez al càrrec de regidor del grup municipal Podem El Vendrell d'aquest Ajuntament per motius personals, i a partir d’aquest punt ja no va tenir vot al Ple.

I es va arribar als següents acords:

-Amb 12 vots a favor (Govern i regidora no adscrita), 1 vot en contra (Primàries Catalunya) i 7 abstencions (SP-ERC i JxV), es va aprovar establir que l'alcalde exercirà el seu càrrec en règim d'assistència per la concurrència efectiva a les sessions dels òrgans col•legiats municipals, de forma temporal per temes professionals.

-Per unanimitat, es va aprovar verificar el Text Refós de la Modificació Puntual del Pla General d'Ordenació Urbana Municipal, número 50, referida a la inclusió de l'ús religiós com a un dels usos permesos en la zona amb clau 12 Zona Industrial.

-Per unanimitat, es va aprovar iniciar la revisió del Pla de Mobilitat Urbana vigent, inicialment previst per al termini 2015-2020 i les mesures del qual encara es troben en execució i prorrogar l'actual pla.

-Per unanimitat, es va aprovar el contracte de cessió en comodat del dipòsit de l'escultura d'Apel-les Fenosa "Tempesta perseguida pel bon temps" col•locada davant del CAP del Botafoc.

-Per unanimitat, es va aprovar iniciar l'expedient per a la modificació del Reglament del servei d'abastament d'aigua potable.

- Per unanimitat, es va aprovar de forma definitiva el Reglament de creació i funcionament de la Comissió del Nomenclàtor i del procediment per a l'assignació de denominacions de carrers, equipaments i espais públics del municipi del Vendrell.

-Per unanimitat, es va aprovar nomenar membre del Consell Rector, en representació d'aquest Ajuntament, a la Regidora-Delegada de Serveis Socials i Salut, Montserrat Martín Gibert, en el Consorci per a l'atenció social a la dependència.

-Amb 12 vots a favor (Govern i regidora no adscrita), 7 en contra (SP-ERC i Primàries Catalunya) i 1 abstenció (JxV), es va aprovar el Compte General de l'Entitat per a l'exercici de 2020 que inclou el de la Corporació, Organismes Autònoms, i empreses municipals El Vendrell Comunicació, del qual es destaca una reducció del deute de 89,44 M€ de l’any 2012 a 39,87 M€ al 2020.

-Per unanimitat, es van aprovar les bonificacions en concepte de l'Impost sobre Construccions, Instal•lacions i Obres per les obres d'arranjament de la façana de 9 immobles del municipi.

-Per unanimitat, es va aprovar declarar d'especial interès i d'utilitat municipal les obres demanades per la Fundació Pau Casals, consistents en la conservació i millora dels edificis i les instal•lacions del conjunt dels espais que conformen el recinte de la Vil•la Casals.

- Amb 12 vots a favor (Govern i regidora no adscrita), 1 vot en contra (Primàries Catalunya) i 7 abstencions (SP-ERC i JxV), es va aprovar provisionalment l'ordenança fiscal núm. 35 reguladora de preus públics i cànons o tarifes subjectes a règim d'autorització administrativa, Epígraf 10. Preu públic pels serveis prestats per l'Escola Municipal de Música Pau Casals.

-Amb 19 vots a favor (PSC, SP-ERC, Cs, JxV, Primàries Catalunya i regidora no adscrita) i 1 abstenció (AVP-FIC), es va aprovar la proposta de resolució presentada pel grup municipal de Som Poble-ERC-AM per acabar amb la discriminació de les dones a l'esport i amb la sexualització del cos de les esportistes.

-Per unanimitat, es va aprovar la proposta de resolució presentada pel grup municipal de Som Poble-ERC-AM per millora la normativa l'educació vial en l'ús dels MVP al municipi, amb la creació d'una comissió per a la modificació de l'ordenança de circulació.

-Amb 17 vots a favor (PSC, SP-ERC, JxV, Primàries Catalunya i regidora no adscrita) i 3 abstencions (Cs i AVP-FIC) es va aprovar la proposta de resolució presentada pels grups municipals de Junts pel Vendrell i Primàries Catalunya per instar el Parlament de Catalunya a iniciar el procés d'elaboració d'una estratègia de país consensuada amb el territori i els diferents agents afectats que activi la ràpida implantació de renovables.

-Per unanimitat, es va aprovar la proposta presentada pel grup municipal de Junts pel Vendrell per al compliment de l'ordenança del civisme i la convivència i l'impuls del Pla de Seguretat Local.

-Per unanimitat, es va aprovar la proposta de resolució presentada pel grup municipal de Primàries Catalunya per tal que el govern municipal compleixi l'acord del ple de 23 de setembre de 2019 sobre mesures contra l'incivisme.

-Amb 13 vots a favor (Govern, JxV i regidora no adscrita) i 7 abstencions (SP-ERC i Primàries Catalunya), es va aprovar la proposta de resolució presentada pel grup municipal d’AVP-FIC en suport al manifest de la Mesa de Municipis per un Litoral sostenible. 

-Per unanimitat, es va aprovar la moció presentada pels grups municipals Podem El Vendrell, PSC, Som Poble-ERC-AM, Junts pel Vendrell, Podem El Vendrell i la regidora no adscrita d'acollida a refugiats i refugiades d'Afganistan.

 

 

El Vendrell, 27 de setembre de 2021

La Policia Municipal del Vendrell posa en marxa el Pla Especial de Millora de la Convivència i la Seguretat (PEMCS) per reforçar la seguretat i la convivència als carrers del municipi. El nou pla contempla: 1) augmentar el nombre d’agents al carrer, 2) recuperar les patrulles a peu per les zones comercials i carrers principals dels barris i nuclis habitats i 3) campanyes específiques contra l’incivisme.

Aquest pla complementa l’objectiu, en el qual ja s’hi treballa, de reduir l’interinatge al cos de la policia local amb agents funcionaris amb formació i capacitat plena; amb la primera convocatòria de places d’agents funcionaris de carrera en deu anys i la convocatòria de places en comissió de serveis.

D’acord amb les dades de la Junta de Seguretat, amb un augment dels delictes amb força contra les persones i propietats, i com a conseqüència de la pandèmia i els canvi d’hàbits que aquesta ha provocat, es fa necessari implementar mesures especials que reverteixin les dades i la percepció sobre la seguretat i la convivència al municipi. En aquest sentit, l’alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez, ha manifestat que “el fort impacte econòmic i social de la COVID-19 fa necessària una inversió extra en recursos, dotacions i capacitació de la Policia Municipal del Vendrell perquè pugui continuar garantint la convivència als nostres carrers”.

El PEMCS, elaborat i acordat amb la Policia Municipal del Vendrell, amb un increment de la jornada dels agents i comandaments per reforçar els torns i serveis, establirà un calendari de campanyes específiques de caràcter preventiu, informatiu, dissuasori i d’intervenció centrades en:

- Seguretat a les zones comercials del centre vila, ctra. Valls, Tancat, Coma-ruga, etc.
- Patrulles a peu als barris i nuclis habitats amb més densitat de població i activitat comercial
- Control normativa de trànsit dels VMP (patinets)
- Control d’abocaments incontrolats
- Prevenció i actuació en calent contra les ocupacions d’habitatges
- Persecució del “menudeig” i furts a persones i propietats
- Botellots
- Actituds incíviques als carrers i places

La primera d’aquestes campanyes específiques ja està operativa, amb el reforç de patrulles a peu a la zona comercial en horari comercial.

La propera campanya específica que s’activarà tot seguit és la d’informació i sanció sobre l’ús dels VMP (patinets). El calendari de campanyes específiques incidirà successivament sobre els aspectes de convivència i seguretat que en els darrers mesos han generat més problemàtiques. El PEMCS s’acompanyarà del necessari seguiment amb indicadors de progrés i d’assoliment, i dels recursos destinats per fer l’adequada avaluació del mateix.

 

 

El Vendrell, 23 de setembre de 2021
 

El SOC ha atorgat a l’Ajuntament del Vendrell una subvenció per a la contractació de 5 persones joves en pràctiques beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya.

Avui l'alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez, ha fet una recepció a les cinc persones contractades recentment a l'Ajuntament del Vendrell mitjançant subvenció rebuda del Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya.
1 Tècnic de Serveis Jurídics
1 Tècnic de Recursos humans
1 Tècnica d'intermediació laboral
1 Tècnica de Borsa d'habitatge
1 Tècnica de dinamització en noves tecnologies
La durada del contracte és de 6 mesos.
 
Logo SOC

El Vendrell, 23 de setembre de 2021

Avui s’han presentat els actes del projecte “El Vendrell sent la música” que s’han programat per al mes d’octubre, en el quals tindran protagonisme músics consolidats del municipi.
Pel que fa a les actuacions musicals, el divendres 1 d’octubre, a les 21 h, a la Torre del Sebastià de Sant Vicenç de Calders, Pemi Rovirosa i els Invictes presentaran el seu treball Vida. I el divendres 15 d’octubre, a les 21:30 h, al parc del c/ Roquetes amb l’avinguda del Baix Penedès hi actuarà DoneSStrings, un trio de corda (violins i violoncel) format per Marta Pons, Marina Prades i Anna Urpí que interpretaran peces de Carlos Gardel a The Beatles, Queen, Steve Wonder, Amy Winehouse fins a Ed Sheeran.
D’altra banda, es farà un cicle de tres converses conduïdes per Gemma Ventura per tractar el tema del poder i de la influència que té la música sobre les nostres vides: el dimarts 5 d’octubre, a les 19 h, a l’Auditori Pau Casals, amb David Bueno; el dimarts 19 d’octubre, a les 19 h, a l’Auditori Pau Casals, amb Gerard Quintana i Xarim Aresté, i el dimarts 26 d’octubre, ales 20 h, a l’Auditori del Tívoli, amb Jesús Rovira, Carlota Baldrís i Montse Meneses. 
Excepte en el cas de l’actuació de DoneSStrings, per a la resta d’activitats l’aforament és limitat i cal fer una reserva prèvia a https://elvendrell.koobin.cat.
La regidora de Cultura, Silvia Vaquero, ha recordat que “la finalitat d’El Vendrell sent la música és emocionar la gent i redescobrir nous espais”; ha subratllat l’aposta que fa l’Ajuntament del Vendrell amb aquest projecte per estar al costat de l’art i recolzar els artistes i creadors locals, i també ha agraït la col·laboració del Grup Pedra Seca de Sant Vicenç de Calders en l’organització de l’actuació musical programada l’1 d’octubre en un espai molt especial.   

 

Cartell

El Vendrell, 23 de setembre de 2021

Després d’un any i mig d’estar tancats a causa de les restriccions per la COVID-19, la Regidoria de Gent Gran ha acordat amb les juntes dels esplais de gent gran del Vendrell un pla de reobertura d’aquest espais.
L’Esplai de gent gran del Tancat, que va ser un punt de vacunació que s’ha traslladat a un local de l’Edifici Camí Reial, es va obrir el dimarts 21 de setembre; el proper dilluns 27 de setembre es procedirà a l’obertura de l’Esplai del Tívoli, i el 5 d’octubre s’obrirà el de Coma-ruga.
La regidora de Gent Gran, Montse Martín, ha explicat que les mesures són: aforament limitat, registre a l’entrada, distància de seguretat entre taules i cadires i dur sempre posada la mascareta.

 El Vendrell, 22 de setembre de 2021


L’Ajuntament del Vendrell va encarregar, l’any 2020, l’actualització de l’inventari de camins, el qual s’havia redactat i aprovat l’any 1992. L’objectiu era disposar d’una radiografia i anàlisi acurada de la xarxa de camins municipals, i detectar-hi els trams i valors més rellevants, així com ser l’eina de base per poder fer-hi una bona gestió: plans de manteniment, d’ordenació, de turisme...

L’any 1992 l’inventari de camins municipals del Vendrell constava de 52 camins de titularitat pública. Ara s’ha actualitzat i compta amb 71 camins i una longitud total de 85 km. La recerca s’ha dut a terme a partir de la documentació històrica, geogràfica, i administrativa existent, documentació que al Vendrell és especialment rica. Es tracta en la seva major part de vies històriques d’origen remot: camins veïnals, camins rurals i carrerades o camins ramaders.

El Ple de l’Ajuntament del Vendrell va aprovar inicialment aquest inventari en data 28 de juny de 2021. Des d’aleshores i fins el 15 d’octubre, l’inventari es troba en exposició pública, obert a les al•legacions que les persones afectades o interessades vulguin fer.

Segons la regidora d’Urbanisme i Medi Ambient. Núria Rovira, des de l’Ajuntament del Vendrell es concep la xarxa de camins “com una xarxa de mobilitat lenta o vida tranquil•la, una xarxa que connecta les persones dels diferents nuclis a un ritme diferent i que obre la ciutadania cap al nostre entorn i paisatge”.

L’encarregat de l'actualització de l’inventari de camins ha estat el geògraf Xavier Campillo, de l’empresa Camí General. En la seva presentació, Campillo ha explicat que el del Vendrell “és un paisatge ric, amb plana, muntanya i camins singulars”. En concret, ha assenyalat que la xarxa viària històrica del Vendrell presenta una marcada divisió morfològica entre els camins de la plana i els camins de la muntanya. Els camins de la plana són en la majoria dels casos camins de carro delimitats amb murs de pedra seca, mentre els camins de muntanya corresponen a antics camins de ferradura i carrerades per al trànsit del bestiar.

Des del punt de vista cultural o paisatgístic, del conjunt de camins inventariats sobresurten:
• el Camí Ral, que té els orígens a la Via Augusta romana,
• el camí vell de Vilanova per la seva singularitat històrica,
• i el camí dels Masos per la qualitat del conjunt, amb trams empedrats, murs laterals en bon estat de conservació, portals, obra de conducció de l’aigua...
• També la secció inicial del camí del Francàs o camí dels Cebers conserva elements notables com ara els carrils excavats a la roca.

Pel que fa a idoneïtat per a l’establiment de vials segregats destinats específicament al trànsit de bicicletes, cal destacar les possibilitats de:

• l’eix camí vell de Sant Salvador (05) / camí del Sot Nou (11) / camí de Vilanova
(12) / torrent de l’Aragall (45),
• la Via Vella (32),
• el Camí III de les Torretes (28),
• així com la secció inicial abandonada del camí de Roda, sortint de la zona esportiva.

L’inventari es pot consultar al següent enllaç:
https://www.instamaps.cat/visor.html?businessid=992f9348daec0e9792ca677b58587530#14/41.2116/1.5181

El Vendrell, 23 de setembre de 2021

El proper diumenge 31 d’octubre, a partir de les 9:30 h, amb sortida i arribada a la plaça dels Germans Trillas de Coma-ruga, tindrà lloc la 34a Mitja Marató del Vendrell amb un nou circuit per les platges de Coma-ruga, Sant Salvador i el Francàs.
Hi haurà tres proves: la de 21 km, la de 10 km i la de 5 km. I al finalitzar aquestes proves, també es faran tres curses infantils (400 m, 800 m i una milla) i una Specials. El circuit és molt atractiu perquè és completament pla, sense pràcticament girs i es gaudeix d’un magnífic paisatge marítim.
Amb motiu de la situació sanitària actual, la inscripció està limitada a 300 participants i ja es pot fer al web www.mitjavendrell.com.
A més dels fantàstics regals que rebran els guanyadors de les diferents curses, aportats pels patrocinadors, entre tots els participants inscrits a les proves 21 km, 10 km i 5 km se sortejarà una estada a Le Meridien Ra Beach Hotel & Spa.
El regidor de Clubs i Entitats esportives, Rubén Gràcia, ha destacat el retorn de la Mitja Marató del Vendrell als nuclis marítims de Coma-ruga, Sant Salvador i el Francàs.  I també ha agraït la participació i la implicació de les entitats Runners El Vendrell, Filirun i Triathlon Penedès Costa Daurada en l’organització d’aquest gran esdeveniment esportiu, el qual també és possible gràcies a la col·laboració de diferents empreses.

Cartell

El proper dilluns 27 de setembre, a les 18h, se celebrarà una sessió ordinària del Ple de l'Ajuntament del Vendrell amb el següent ordre del dia. 
El ple es podrà seguir de forma telemàtica pel web municipal: https://actes.elvendrell.cat/sesiones

Vols fer una pregunta al Ple?
1. Envia la teva pregunta a pledelvendrell@gmail.com (una per persona, entitat, associació o organització).
2. La pregunta ha de ser concisa, directa, i amb el nom i cognom del regidor o de la regidora a qui s'adreça.
3. El termini per enviar les preguntes finalitza el dilluns 27 de setembre, a les 17 h.

Per a més informació sobre els plens, es pot consultar els següents apartats del web:  
Ordres del dia
Actes del Ple (recents)
Actes del Ple (històrics)

 

 ©2019 Ajuntament del Vendrell