OFERTA PÚBLICA EXTRAORDINÀRIA D’ESTABILITZACIÓ DE LA PLANTILLA DE PERSONAL FUNCIONARI DE L’AJUNTAMENT DEL VENDRELL, PEL SISTEMA DE CONCURS OPOSICIÓ, EN TORN LLIURE. 

Termini de presentació de sol·licituds A1-A2: del 8 de desembre al 27 de desembre de 2023, ambdós inclosos (TANCAT)

Termini de presentació d'esmenes A1-A2: del 31 de gener al 13 de febrer de 2024, ambdós inclosos (TANCAT)

Termini de presentació de sol·licituds C1-C2: de l'11 de maig al 30 de maig de 2024, ambdós inclosos

Anunci BOPT bases personal funcionari - concurs oposició
Anunci BOE convocatòria personal funcionari A1-A2
Anunci DOGC convocatòria personal funcionari A1-A2
Anunci BOPT llistat provisional admesos i exclosos personal funcionari A1-A2
Anunci BOPT llistat definitiu admesos i exclosos personal funcionari A1-A2
Anunci BOE convocatòria personal funcionari C1-C2
Anunci DOGC convocatòria personal funcionari C1-C2

Procés selectiu 2 places TECNIC/A ADMINISTRACIO GENERAL Subgrup A1. Règim Funcionarial (TAG-01-2024) -finalitzat-
Procés selectiu 2 places ENGINYER/A Subgrup A1. Règim Funcionarial (ENG-01-2024) -finalitzat-
Procés selectiu 1 plaça TREBALLADOR/A SOCIAL Subgrup A2. Règim Funcionarial (TS-01-2024) -finalitzat-
Procés selectiu 2 places EDUCADOR/A SOCIAL Subgrup A2. Règim Funcionarial (ES-01-2024) -finalitzat-
Procés selectiu 1 plaça TECNIC/A OCUPACIO Subgrup A2. Règim Funcionarial (TO-01-2024) -finalitzat-
Procés selectiu 1 plaça ADMINISTRATIU/IVA Subgrup C1. Règim Funcionarial (ADM-01-2024) -en tràmit-
Procés selectiu 1 plaça AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA Subgrup C2. Règim Funcionarial (AUX-ADM-01-2024) -en tràmit-
 

OFERTA PÚBLICA EXTRAORDINÀRIA D’ESTABILITZACIÓ DE LA PLANTILLA DE PERSONAL FUNCIONARI DE L’AJUNTAMENT DEL VENDRELL, PEL SISTEMA EXCEPCIONAL DE CONCURS DE MÈRITS, EN TORN LLIURE. 

Termini de presentació de sol·licituds A1-A2: FINALITZAT.

Termini de presentació de sol·licituds C1-C2: FINALITZAT.

Anunci BOPT bases personal funcionari - concurs de mèrits
Anunci DOGC convocatòria personal funcionari A1-A2
Anunci BOE convocatòria personal funcionari A1-A2
Anunci BOPT llistat provisional admesos i exclosos personal funcionari A1-A2
Anunci BOPT llistat definitiu admesos i exclosos personal funcionari A1-A2
Anunci DOGC convocatòria personal funcionari C1-C2
Anunci BOE convocatòria personal funcionari C1-C2
Anunci BOPT llistat provisional admesos i exclosos personal funcionari C1-C2
Anunci BOPT llistat definitiu admesos i exclosos personal funcionari C1-C2
Resultats proves de català personal funcionari C1-C2

Procés selectiu 1 plaça ARQUITECTE/A Subgrup A1. Règim Funcionarial (ARQ-01-2023) -finalitzat-
Procés selectiu 1 plaça ENGINYER/A Subgrup A1. Règim Funcionarial (ENG-01-2023) -finalitzat-
Procés selectiu 1 plaça TECNIC/A MEDI AMBIENT Subgrup A1. Règim Funcionarial (MA-01-2023) -finalitzat-
Procés selectiu 1 plaça TECNIC/A CONVIVENCIA I CIVISME Subgrup A1. Règim Funcionarial (CC-01-2023) -finalitzat-
Procés selectiu 1 plaça TECNIC/A ADMINISTRACIO GENERAL Subgrup A1. Règim Funcionarial (TAG-01-2023) -finalitzat-
Procés selectiu 1 plaça TECNIC/A SERVEIS ECONOMICS Subgrup A1. Règim Funcionarial (SE-01-2023) -finalitzat-
Procés selectiu 1 plaça TECNIC/A VIA PUBLICA Subgrup A2. Règim Funcionarial (TVP-01-2023) -finalitzat-
Procés selectiu 7 places TECNIC/A OCUPACIO Subgrup A2. Règim Funcionarial (TO-01-2023) -finalitzat-
Procés selectiu 1 plaça ENGINYER/A TECNIC/A Subgrup A2. Règim Funcionarial (ET-01-2023) -finalitzat-
Procés selectiu 2 places APARELLADOR/A Subgrup A2. Règim Funcionarial (AT-01-2023) -finalitzat-
Procés selectiu 5 places TREBALLADOR/A SOCIAL Subgrup A2. Règim Funcionarial (TS-01-2023) -finalitzat-
Procés selectiu 2 places EDUCADOR/A SOCIAL Subgrup A2. Règim Funcionarial (ES-01-2023) -finalitzat-
Procés selectiu 1 plaça TECNIC/A SERVEIS I EQUIPAMENTS Subgrup A2. Règim Funcionarial (TSE-01-2023) -finalitzat-
Procés selectiu 8 places TECNIC/A AUXILIAR Subgrup C1. Règim Funcionarial (TAUX-01-2023) -finalitzat-
Procés selectiu 7 places ADMINISTRATIU/IVA Subgrup C1. Règim Funcionarial (ADM-01-2023) -finalitzat-
Procés selectiu 24 places AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA Subgrup C2. Règim Funcionarial (AUX-ADM-01-2023) -finalitzat-
Procés selectiu 1 plaça AGENT RURAL Subgrup C2. Règim Funcionarial (AR-01-2023) -finalitzat-
Procés selectiu 4 places VIGILANT AUXILIAR SERVEIS Subgrup C2. Règim Funcionarial (VAS-01-2023) -finalitzat-
 

OFERTA PÚBLICA EXTRAORDINÀRIA D’ESTABILITZACIÓ DE LA PLANTILLA DE PERSONAL LABORAL DE L’AJUNTAMENT DEL VENDRELL, PEL SISTEMA DE CONCURS OPOSICIÓ, EN TORN LLIURE. 

Termini de presentació de sol·licituds C1-C2: de l'11 de maig al 30 de maig de 2024, ambdós inclosos

Anunci BOPT bases personal laboral - concurs oposició
Anunci DOGC convocatòria personal laboral C1-C2

Procés selectiu 1 plaça AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA Subgrup C2. Règim Laboral (AUX-ADM-02-2024) -en tràmit-
 

OFERTA PÚBLICA EXTRAORDINÀRIA D’ESTABILITZACIÓ DE LA PLANTILLA DE PERSONAL LABORAL DE L’AJUNTAMENT DEL VENDRELL, PEL SISTEMA EXCEPCIONAL DE CONCURS DE MÈRITS, EN TORN LLIURE. 

Termini de presentació de sol·licituds A1-A2: FINALITZAT.

Termini de presentació de sol·licituds C1-C2: FINALITZAT.

Anunci BOPT bases personal laboral - concurs de mèrits
Anunci DOGC convocatòria personal laboral A1-A2
Anunci BOPT llistat provisional admesos i exclosos personal laboral A1-A2
Anunci BOPT llistat definitiu admesos i exclosos personal laboral A1-A2
Anunci DOGC convocatòria personal laboral C1-C2
Anunci BOPT llistat provisional admesos i exclosos personal laboral C1-C2
Anunci BOPT llistat definitiu admesos i exclosos personal laboral C1-C2
Resultats proves de català personal laboral C1-C2

Procés selectiu 1 plaça DIRECTOR/A ESPORTIU/VA Subgrup A1. Règim Laboral (DE-01-2023) -finalitzat-
Procés selectiu 1 plaça PROFESSOR/A GRALLA Subgrup A1. Règim Laboral (PM-01-2023) -finalitzat-
Procés selectiu 1 plaça PROFESSOR/A CANT Subgrup A1. Règim Laboral (PM-02-2023) -finalitzat-
Procés selectiu 1 plaça PROFESSOR/A LLENGUATGE MUSICAL Subgrup A1. Règim Laboral (PM-03-2023) -finalitzat-
Procés selectiu 1 plaça PROFESSOR/A ORQUESTRA Subgrup A1. Règim Laboral (PM-04-2023) -finalitzat-
Procés selectiu 1 plaça PROFESSOR/A NOVES TECNOLOGIES Subgrup A1. Règim Laboral (PM-05-2023) -finalitzat-
Procés selectiu 1 plaça PROFESSOR/A SAXO Subgrup A1. Règim Laboral (PM-06-2023) -finalitzat-
Procés selectiu 1 plaça PROFESSOR/A CLARINET Subgrup A1. Règim Laboral (PM-07-2023) -finalitzat-
Procés selectiu 1 plaça PROFESSOR/A OBOE Subgrup A1. Règim Laboral (PM-08-2023) -finalitzat-
Procés selectiu 1 plaça PROFESSOR/A FLAUTA TRAVESSERA Subgrup A1. Règim Laboral (PM-09-2023) -finalitzat-
Procés selectiu 1 plaça PROFESSOR/A GUITARRA Subgrup A1. Règim Laboral (PM-10-2023) -finalitzat-
Procés selectiu 1 plaça PROFESSOR/A VIOLA Subgrup A1. Règim Laboral (PM-11-2023) -finalitzat-
Procés selectiu 1 plaça PROFESSOR/A TROMPETA I TROMBO Subgrup A1. Règim Laboral (PM-12-2023) -finalitzat-
Procés selectiu 1 plaça PROFESSOR/A PIANO Subgrup A1. Règim Laboral (PM-13-2023) -finalitzat-
Procés selectiu 1 plaça PROFESSOR/A CONTRABAIX Subgrup A1. Règim Laboral (PM-14-2023) -finalitzat-
Procés selectiu 2 places PROFESSOR/A VIOLI Subgrup A1. Règim Laboral (PM-15-2023) -finalitzat-
Procés selectiu 1 plaça PROFESSOR/A ENSENYAMENT ADULTS Subgrup A2. Règim Laboral (PEA-01-2023) -finalitzat-
Procés selectiu 1 plaça TECNIC/A AUXILIAR Subgrup C1. Règim Laboral (TAUX-02-2023) -finalitzat- 
Procés selectiu 1 plaça AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA Subgrup C2. Règim Laboral (AUX-ADM-02-2023) -finalitzat-
Procés selectiu 1 plaça AUXILIAR MUSEUS Subgrup C2. Règim Laboral (AUX-MUS-01-2023) -finalitzat-
Procés selectiu 9 places CONSERGE Subgrup C2. Règim Laboral (CON-01-2023) -finalitzat-
Procés selectiu 1 plaça AUXILIAR SERVEIS Subgrup C2. Règim Laboral (AUX-SER-01-2023) -finalitzat-
Procés selectiu 2 places OFICIAL Subgrup C2. Règim Laboral (OFI-01-2023) -finalitzat-
Procés selectiu 2 places PEÓ Subgrup C2. Règim Laboral (PEO-01-2023) -finalitzat-
Procés selectiu 1 plaça VIGILANT MERCAT Subgrup C2. Règim Laboral (VM-01-2023) -finalitzat-
 

 

OFERTA PÚBLICA EXTRAORDINÀRIA D’ESTABILITZACIÓ DE LA PLANTILLA DE PERSONAL LABORAL DEL PATRONAT MUNICIPAL HOSPITAL ASIL, PEL SISTEMA DE CONCURS OPOSICIÓ, EN TORN LLIURE.

Termini de presentació de sol·licituds C1-C2: del 4 de maig al 23 de maig de 2024, ambdós inclosos

Anunci BOPT bases personal laboral - concurs oposició
Anunci DOGC convocatòria personal laboral C1-C2

Procés selectiu 5 places AUXILIAR GERIATRIA Subgrup C2. Règim Laboral (AUX-GER-01-2024) -en tràmit-
 

OFERTA PÚBLICA EXTRAORDINÀRIA D’ESTABILITZACIÓ DE LA PLANTILLA DE PERSONAL LABORAL DEL PATRONAT MUNICIPAL HOSPITAL ASIL, PEL SISTEMA EXCEPCIONAL DE CONCURS DE MÈRITS, EN TORN LLIURE. 

Termini de presentació de sol·licituds A1-A2: FINALITZAT.

Termini de presentació de sol·licituds C1-C2: FINALITZAT.

Anunci BOPT bases personal laboral - concurs de mèrits
Anunci DOGC convocatòria personal laboral A1-A2
Anunci BOPT llistat provisional admesos i exclosos personal laboral A1-A2
Anunci BOPT llistat definitiu admesos i exclosos personal laboral A1-A2
Anunci DOGC convocatòria personal laboral C1-C2
Anunci BOPT llistat provisional admesos i exclosos personal laboral C1-C2
Anunci BOPT llistat definitiu admesos i exclosos personal laboral C1-C2
Resultats prova de català personal laboral C1-C2

Procés selectiu 2 places PSICOLEG/OGA Subgrup A1. Règim Laboral (PSICO-01-2023) -finalitzat-
Procés selectiu 4 places INFERMER/A Subgrup A2. Règim Laboral (INF-01-2023) -finalitzat-
Procés selectiu 1 plaça FISIOTERAPEUTA Subgrup A2. Règim Laboral (FIS-01-2023) -finalitzat-
Procés selectiu 1 plaça ADMINISTRATIU/IVA Subgrup C1. Règim Laboral (RADM-01-2023) -finalitzat-
Procés selectiu 1 plaça AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA Subgrup C2. Règim Laboral (RAUX-ADM-01-2023) -finalitzat-
Procés selectiu 6 places AUXILIAR GERIATRIA Subgrup C2. Règim Laboral (AUX-GER-01-2023) -finalitzat-
 

OFERTA PÚBLICA EXTRAORDINÀRIA D’ESTABILITZACIÓ DE LA PLANTILLA DE PERSONAL LABORAL DE LA FUNDACIÓ PÚBLICA MUNICIPAL DEU FONT, PEL SISTEMA DE CONCURS OPOSICIÓ, EN TORN LLIURE RESERVAT A PERSONA AMB DISCAPACITAT.

Termini de presentació de sol·licituds C1-C2: del 4 de maig al 23 de maig de 2024, ambdós inclosos 

Anunci BOPT bases personal laboral - concurs oposició
Anunci DOGC convocatòria personal laboral C1-C2

Procés selectiu 1 plaça VIGILANT MUSEU Subgrup C2. Règim Laboral (VMUS-01-2024) -en tràmit-
 

 

 

Ajuntament

©2019 Ajuntament del Vendrell