En aquest espai podreu consultar la despesa de l'Ajuntament del Vendrell per arees.
ConsultaSelecciona una area funcional : 


 

Expedients de modificació de crèdits 2015
 

 

Estat d'execució del pressupost a 31/03/2015
 
 
 
Estat d'execució del pressupost a 30/06/2015
 
 
 
Estat d'execució del pressupost a 30/09/2015
 
 
Estat d'execució del pressupost a 31/12/2015
 


Pagament mitjà a proveïdors*
 
 
 
 

 

*Dades obtingudes segons medotologia de càlcul establerta, per a totes les Administracions Públiques, mitjançant el Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol.

 

Ajuntament

©2019 Ajuntament del Vendrell