foto jose luis martin garcia
José Luis Martín García
Nomenat com a personal eventual de confinaça o assessorament per Decret d'Alcaldia amb data d'efectes de 8 de setembre de 2023.
Dades biogràfiques 
Retribució: 36.000 euros bruts anuals.

 

Josep Marrasé
Josep Marrasé Mañé

Nomenat com a personal eventual de confinaça o assessorament per Decret d'Alcaldia amb data d'efectes de 10 de gener de 2024.
Dades biogràfiques 
Retribució: 36.000 euros bruts anuals.

 

Bernat Felipo
Bernat Felip Berlanga

Nomenat com a personal eventual de confinaça o assessorament per Decret d'Alcaldia amb data d'efectes de 10 de gener de 2024.
Dades biogràfiques 
Retribució: 36.000 euros bruts anuals.

 

 

 

Ajuntament

©2019 Ajuntament del Vendrell