En aquest espai podreu consultar la despesa de l'Ajuntament del Vendrell per arees.
ConsultaSelecciona una area funcional : 


 
Estat d'execució del pressupost a 31/03/2014
 
 
 

Estat d'execució del pressupost a 30/06/2014

imatge doc pdf  Ingressos

imatge doc pdf  Despeses


Estat d'execució del pressupost a 30/09/2014

imatge doc pdf  Ingressos

imatge doc pdf  Despeses

 

Estat d'execució del pressupost a 31/12/2014

imatge doc pdf  Ingressos

imatge doc pdf  Despeses

 

Pagament mitjà a proveïdors*

imatge doc pdf  3r trimestre de 2014

imatge doc pdf  4t trimestre de 2014

*Dades obtingudes segons medotologia de càlcul establerta, per a totes les Administracions Públiques, mitjançant el Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol.

 

Ajuntament

©2019 Ajuntament del Vendrell