LogosNextGenerationEU

El 21 de juliol del 2020, la Unió Europea va acordar un paquet d'ajuda financera per pal·liar la greu crisi econòmica i social ocasionada per la pandèmia del COVID-19 i transformar les economies europees fent-les més verdes, digitals i resilients. Amb aquest objectiu, es va dissenyar el programa de recuperació de caràcter temporal NEXT GENERATION EU.

A Espanya, el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència preveu una agenda d’inversions i reformes estructurals per fer front a la crisi. L'objectiu és transformar la nostra economia per fer-la més verda, digital, inclusiva i cohesionada i incrementant-ne, alhora, la capacitat de creixement a mig i llarg termini.

El Pla s'estructura sobre quatre eixos transversals:

  1. Transició ecològica
  2. Transformació digital
  3. Cohesió territorial i social
  4. Igualtat de gènere

El Pla, inspirat en l'Agenda del Canvi, l'Agenda 2030 i els Objectius de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides, s'estructura al voltant de deu polítiques palanca que incidiran directament en aquells sectors productius amb més capacitat de transformació del nostre teixit econòmic i social . Les deu polítiques palanca integren, alhora, 30 components o línies d'acció estructurades en 102 reformes i 110 inversions.

La participació de l’Ajuntament del Vendrell en el PRTR, fins al moment, es centra en:

 

 

 

Pla de mesures antifrau

Canal de denúncies

Ajuntament

©2019 Ajuntament del Vendrell