TurismeMin

El Pla de Sostenibilitat Turística del Vendrell, “Ciutat de la Música”, impulsat per l’Ajuntament del Vendrell, és un projecte dotat amb una inversió de 2 milions d’euros finançats pels fons de la Unió Europea NextGenerationEU, a través del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència promogut pel Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, amb la participació de la Generalitat de Catalunya.

El projecte està alineat amb l’Estratègia de Sostenibilitat Turística en Destinacions, que s’inspira en l’Agenda 2030 i els Objectius de Desenvolupament Sostenible de la ONU. A més a més, el projecte també s’alinea amb l’Estratègia de turisme de Catalunya que promou les 4D: diversificació de l’oferta, desconcentració, desestacionalització i despesa generada.

El pla consta de  20 actuacions que s’executaran entre el 2023 i el 2026, vinculades als 4 eixos transversals del programa: transició verda, eficiència energètica, transició digital i competitivitat de l'oferta.

El Pla de Sostenibilitat Turística “El Vendrell, Ciutat de la Música” vol promoure un model de desenvolupament turístic que converteixi el Vendrell en una destinació green i saludable, que fomenta la música com a recurs terapèutic i promou el benestar de visitants i residents a través de la cultura i les experiències eco-actives als espais naturals i l'entorn rural.

D'aquesta manera, la destinació aspira a reposicionar-se posant en valor els seus recursos més diferenciadors: la figura del músic Pau Casals, com a geni universal i ambaixador de la pau, els espais naturals de gran valor ecològic i les aigües mineromedicinals de Coma-ruga, que desemboquen al mediterrani creant un espai únic a tot el litoral del país.

Amb aquest objectiu es desenvoluparan els següents àmbits d’actuació:

  • Gestió sostenible del litoral i mesures d’adaptació al canvi climàtic com la renaturalització de platges o la creació d’espais d’ombra.
  • Millora dels serveis turístics de l’actual Aula Aquàtica, vinculada a la interpretació de l’espai marítim protegit i la Reserva Marina de la Masia Blanca, per a fomentar la sensibilització de residents i visitants vers la conservació dels espais litorals i marítims.
  • Impuls de la mobilitat sostenible i la connectivitat entre nuclis, a través d’un minibus elèctric que realitzi un servei llançadora per connectar la costa i l’interior de forma ràpida, eficient i amb menor quantitat d’emissions de CO2.
  • Adequació i senyalització d’una anella verda preparada i equipada per a la mobilitat en bicicleta, per tal d’impulsar un turisme slow que connecti els amb l’entorn rural i natural.
  • Digitalització de la destinació i dels sistemes d’informació i promoció turística, impulsant nous productes turístics que incorporin la tecnologia, videomappings, un márketing més digital i innovador, i un sistema de gestió intel·ligent que s’articuli entorn a la digitalització de l’Oficina de Turisme i a una gestió basada en dades.
  • Diferenciació de la proposta turística de la destinació a través de projectes vinculats a la música, cultura, natura i benestar que permetin arribar a nous públics, des del cultural, fins al familiar i altres segments vacacionals. En aquesta línia es realitzarà un estudi del potencial de la música com a recurs terapèutic, es crearà un nou espai immersiu de paisatges sonors, i es generarà una xarxa de miradors musicals i terapèutics.
  • Millora de l’especialització de la destinació vers el turisme familiar, creant experiències atractives i competitives per aquest públic entorn a la proposta Planet Family, un nou sender experiencial al espai natural del Fondo del Mata i un parc infantil vinculat a la música com a valor singular de la destinació.

El pla pretén impulsar la transformació del model turístic actual cap a una major sostenibilitat a tots els nivells, econòmic, ambiental i social, generant sinèrgies amb el sector privat per un turisme que aporti valor al territori i la població.

Promotor i beneficiari: Ajuntament del Vendrell

Component del PRTR:  component 14 (C14) -  “Pla de Modernització o Competitivitat del Sector Turístic”

Mesura del PRTR: Inversió 1 (C14.I1) - Transformació del model turístic cap a la sostenibilitat. Submesura 2  (C14.I1.2) – Plans de Sostenibilitat Turística en Destinació

Objectius de l’operació: reforçar la sostenibilitat mediambiental, socioeconòmica i territorial del turisme i va dirigida a les destinacions turístiques, als agents socials i als operadors privats del sector.

Data de finalització prevista: segon trimestre de 2026.

Cost total previst del projecte: 2.000.000,00 euros, IVA inclòs.

Percentatge de finançament europeu del projecte: 100% de la despesa subvencionada, IVA inclòs.

©2019 Ajuntament del Vendrell