El Consistori està integrat per 21 membres:

 

GOVERN :

 

PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA (PSC)

 

Kenneth web bio2

 

Kenneth Martínez Molina

-Alcaldia - Presidència

-Eina Ocupació

-Eina Espai Empresarial

 

 

alcaldia@elvendrell.net

Tel. 977166402 / 977166439

Dades biogràfiques

 

 

 

 

Christian web

 

Christian Soriano García (1r Tinent d'Alcalde)

-Festes

-Polítiques de gènere, igualtat i drets LGTBIQ

-Participació Ciutadana

-Comunicació i Transparència

 

 

 

 

csoriano@elvendrell.net

Tel. 977166439

Dades biogràfiques

 

 Silvia web

Silvia Vaquero Martín

-Educació

-Cultura

-Turisme

 

 

 

 

 

svaquero@elvendrell.net

 Tel. 977665684

Dades biogràfiques

 

 

Baltasar web

 

Baltasar Santos Fernández

-Secretaria (Contractació, Assessoria jurídica)

-Hisenda (Serveis Econòmics; Gestió Tributària, Tresoreria i Recaptació)

-Persones i Coneixement

-SAC

-Padró d'Habitants

 

 

 

bsantos@elvendrell.net

 Tel. 977166404

 Dades biogràfiques

 

Montse web

 

Montserrat Martín Gibert

-Salut

-Serveis Socials

-Gent Gran

-Habitatge

 

 

 

 

mmartin@elvendrell.net

 Tel. 977166416

 

Ruben web

 

Rubén Gràcia Maiques

-Informàtica

-Administració electrònica

-Joventut i Infància

-Transport

-Comerç

-Clubs i Entitats esportives

 

 

rgracia@elvendrell.net

 Tel. 977663289

 

Nuria web

 

Núria Rovira Costas

-Urbanisme

-Mobilitat

-Medi Ambient i Sostenibilitat

-Àrees recreatives i camins

-Recollida de residus

 

 

 

 
nrovira@elvendrell.net

 Tel. 977166412

 Dades biogràfiques

 

Alfons web

 

Alfons Herrera Mimbrero

-Aigua

-Enllumenat

-Neteja de carrers

-Via pública

-Neteja d'edificis

-Manteniment d'edificis

-Cementiri

 

aherrera@elvendrell.net

Tel. 977166445

Dades biogràfiques

 

 

CIUTADANS

 

MariLuz web

 

Maria Luz Ramírez Mancha (2a Tinent d'Alcalde)

-Policia

-Protecció Civil

-Protecció i Convivència Animal

-Fires i Mercats

 

 

 

 

mlramirez@elvendrell.net

Tel. 977166423

Dades biogràfiques

 

Mar web

 

Maria Mar Negro Lorenzo

-Instal·lacions Esportives

-Activitats econòmiques

-Emprenedoria-Xarxa Emprenedora

 

 

 

 

 

mmnegro@elvendrell.net

Tel. 977663752

Dades biogràfiques

 

 

 

AGRUPACIÓ VEÏNAL DE LES PLATGES

 

Bárbara María Peris Selles

-Platges i cohesió territorial

 

bperis@elvendrell.net

 

 

 

 OPOSICIÓ:

 

SOM POBLE - ERC

ercsompoblegm@elvendrell.net

 

Marc web

 

Marc Robert Jané

mrobert@elvendrell.net 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Mata antiga web

 

Eva Mata Sendra

emata@elvendrell.net 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gisela web

 

Gisela Arbós Bo

garbos@elvendrell.net 

Dades biogràfiques

 

 

 

 

 

 

 

Lluis web

 

Lluís Navarrete i García

llnavarrete@elvendrell.net

Dades biogràfiques

 

 

 

 

 

 

 

 

Salima web

 

Salima El Youssoufi El Hadri

selyoussoufi@elvendrell.net

Dades biogràfiques

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Josep web

 

Josep Mañé Chaparro

jmane@elvendrell.net 

Dades biogràfiques

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUNTS PEL VENDRELL

gmjuntspelvendrell@elvendrell.net

 

JosepMe web antiga

 

Josep Mercadé Aloy

jmercadea@elvendrell.net 

Dades biogràfiques

 

 

 

 

 

 

Mar Galeano Salvador

mgaleano@elvendrell.net 

 

 

 

PRIMÀRIES CATALUNYA

 

 

JosepMa web

 

Josep Maria Llasat Roig

jllasat@elvendrell.net 

 

 

 

 

 

 

 

 

PODEM EL VENDRELL

sspev@elvendrell.net

 

Oscar web

 

Òscar Blasco Martínez

oblasco@elvendrell.net 

Dades biogràfiques