El Consistori està integrat per 21 membres:

 

GOVERN :

 

PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA (PSC)

 

Kenneth web bio2

 

 

Kenneth Martínez Molina

-Alcaldia - Presidència

-Eina Ocupació

-Eina Espai Empresarial

 

 

 

 

 

 

 

 

Christian web

 

Christian Soriano García (1r Tinent d'Alcalde)

-Festes

-Polítiques de gènere, igualtat i drets LGTBIQ

-Participació Ciutadana

-Comunicació i Transparència

 

 

 

 

 

Silvia web

 

Silvia Vaquero Martín

-Educació

-Cultura

-Turisme

 

 

 

 

 

 

Baltasar web

 

Baltasar Santos Fernández

-Secretaria (Contractació, Assessoria jurídica)

-Hisenda (Serveis Econòmics; Gestió Tributària, Tresoreria i Recaptació)

-Persones i Coneixement

-SAC

-Padró d'Habitants

 

 

 

 

Montse web

 

Montserrat Martín Gibert

-Salut

-Serveis Socials

-Gent Gran

-Habitatge

 

 

 

 

 

Ruben web

 

Rubén Gràcia Maiques

-Informàtica

-Administració electrònica

-Joventut i Infància

-Transport

-Comerç

-Clubs i Entitats esportives

 

 

 

Nuria web

 

Núria Rovira Costas

-Urbanisme

-Mobilitat

-Medi Ambient i Sostenibilitat

-Àrees recreatives i camins

-Recollida de residus

 

 

 

 

Alfons web

 

Alfons Herrera Mimbrero

-Aigua

-Enllumenat

-Neteja de carrers

-Via pública

-Neteja d'edificis

-Manteniment d'edificis

-Cementiri

 

 

CIUTADANS

 

MariLuz web

 

Maria Luz Ramírez Mancha (2a Tinent d'Alcalde)

-Policia

-Protecció Civil

-Protecció i Convivència Animal

-Fires i Mercats

 

 

 

 

 

Mar web

 

Maria Mar Negro Lorenzo

-Instal·lacions Esportives

-Activitats econòmiques

-Emprenedoria-Xarxa Emprenedora

 

 

 

 

 

 

 

AGRUPACIÓ VEÏNAL DE LES PLATGES

 

Seve web

 

Severiano Matamoros Galban (3r Tinent d'Alcalde)

-Cohesió territorial i platges

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPOSICIÓ:

 

SOM POBLE - ERC

Marc web

 

Marc Robert Jané

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Mata antiga web

 

Eva Mata Sendra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gisela web

 

Gisela Arbós Bo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lluis web

 

Lluís Navarrete i García

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salima web

 

Salima El Youssoufi El Hadri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Josep web

 

Josep Mañé Chaparro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUNTS PEL VENDRELL

JosepMe web antiga

Josep Mercadé Aloy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PEL VENDRELL PRIMÀRIES

 

JosepMa web

 

Josep Maria Llasat Roig

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PODEM EL VENDRELL

Oscar web

 

Òscar Blasco Martínez

 

 

 

Webcam El Vendrell
Webcam Plaça Nova
facebook_48twitter_48