ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE LA NETEJA I TANCAMENT DE SOLARS I TERRENYS, AIXÍ COM DE LA PAVIMENTACIÓ I DEL REBAIX DE VORERES

 

pdf Ordenança Municipal reguladora de la neteja i tancament de solars i terrenys, així com de la pavimentació i del rebaix de voreres

 

Òrgan/unitat/departament proponent: Regidoria d’Urbanisme

Data de publicació en el portal web: 6 de juliol del 2018

Data límit per la presentació d’aportacions: 20 de juliol del 2018

Termini de presentacions d’aportacions: 10 dies hàbils

Les remissions de les aportacions s’hauran de fer per alguna de les següents vies:

Presencialment:

Per mitjà de instància genèrica presentada a:


-Les dependències de la Regidoria d'Urbanisme: C/Apel·les Fenosa, 3-7, baixos (cantonada c/ Narcís Monturiol).
-Servei d'Atenció al Ciutadà ubicat a Pl. Vella, 1, El Vendrell (CP 43700).
-Servei d'Atenció al Ciutadà ubicat a Av. Generalitat, 30-32, Coma-ruga (CP 43880).


Telemàticament:
-Per mitjà de instància genèrica al registre electrònic de l’Ajuntament ( Enllaç a seu electrònica https://www.seu-e.cat/web/elvendrell ).

 

 

 

 

facebook_48twitter_48