Bases d'execució del pressupost 2022
Pressupost consolidat 2022
Pla estratègic de subvenció
Ingressos 2022
Despeses 2022
Inversions 2022
Ingressos 2022.xls
Despeses 2022.xls

Pagament mitjà a proveïdors*
1r trimestre de 2022
2n trimestre de 2022
3r trimestre de 2022
4t trimestre de 2022
*Dades obtingudes segons medotologia de càlcul establerta pel Ministeri d'Hisenda.

Estat d'execució del pressupost
1r trimestre de 2022
2n trimestre de 2022
3r trimestre de 2022
4t trimestre de 2022

Modificacions pressupostàries
MC 01P/2022
MC 02P/2022
MC 03P/2022

Ajuntament

©2019 Ajuntament del Vendrell