Pressupost inversions 2014 Presentació del pressupost 2018

Pressupost inversions 2014 Bases d'execució del pressupost 2018

imatge excel  Despeses i ingressos (Excel)

 

 

Pagament mitjà a proveïdors*

Pressupost inversions 2014 1r trimestre de 2018

Pressupost inversions 2014 2n trimestre de 2018

Pressupost inversions 2014 3r trimestre de 2018

Pressupost inversions 2014 4t trimestre de 2018

*Dades obtingudes segons medotologia de càlcul establerta pel Ministeri d'Hisenda.

 

Estat d'execució del pressupost a 31/03/2018

Pressupost consolidat 2014 Ingressos

Pressupost consolidat 2014 Despeses


Estat d'execució del pressupost a 30/06/2018

Pressupost consolidat 2014 Ingressos

Pressupost consolidat 2014 Despeses


Estat d'execució del pressupost a 31/10/2018

Pressupost consolidat 2014 Ingressos

Pressupost consolidat 2014 Despeses

Modificacions pressupostàries

Pressupost inversions 2014 Modificació de crèdit 01P/2018

Pressupost inversions 2014 Modificació de crèdit 02PB/2018

Pressupost inversions 2014 Modificació de crèdit 03P/2018

Pressupost inversions 2014 Modificació de crèdit 2018/3

 

 

 

 

 

 

facebook_48twitter_48