Pressupost inversions 2014 Presentació del pressupost 2018

Pressupost inversions 2014 Bases d'execució del pressupost 2018

 imatge excelDespeses i ingressos (Excel)

Pressupost inversions 2014 Compte General 2018

 

Liquidació

Pressupost inversions 2014
Presentació de la Liquidació del 2018

Pressupost inversions 2014 Liquidació del 2018 Consolidat
 

Pagament mitjà a proveïdors*

Pressupost inversions 2014 1r trimestre de 2018

Pressupost inversions 2014 2n trimestre de 2018

Pressupost inversions 2014 3r trimestre de 2018

Pressupost inversions 2014 4t trimestre de 2018

*Dades obtingudes segons medotologia de càlcul establerta pel Ministeri d'Hisenda.

 

Estat d'execució del pressupost a 31/03/2018

Pressupost consolidat 2014 Ingressos

Pressupost consolidat 2014 Despeses


Estat d'execució del pressupost a 30/06/2018

Pressupost consolidat 2014 Ingressos

Pressupost consolidat 2014 Despeses


Estat d'execució del pressupost a 31/10/2018

Pressupost consolidat 2014 Ingressos

Pressupost consolidat 2014 Despeses

Estat d'execució del pressupost a 31/12/2018

Pressupost consolidat 2014 Ingressos

Pressupost consolidat 2014 Despeses


Modificacions pressupostàries

Pressupost inversions 2014 Modificació de crèdit 01P/2018

Pressupost inversions 2014 Modificació de crèdit 02PB/2018

Pressupost inversions 2014 Modificació de crèdit 03P/2018

Pressupost inversions 2014 Modificació de crèdit 2018/3

 

 

 

 

 

 

Ajuntament

©2019 Ajuntament del Vendrell