ObresCristinaBaixaPontFranca

Es tracta d’un projecte per avançar cap a la transformació urbana del Vendrell.

L’Ajuntament del Vendrell té com a eix estratègic 2019-2023, impulsar diferents projectes de transformació urbana amb l’objectiu de millorar l’atractiu urbà del Vendrell, cohesionar el territori i generar noves oportunitats econòmiques i social, amb l’objectiu final d’assolir una Vila mes amable i elevar la qualitat de vida dels seus ciutadans.

Un dels projectes estratègics es centra en la renovació urbana de la zona centre de la Vila i, en aquest sentit, l’Ajuntament està impulsant el “Projecte executiu d’obres ordinàries de reordenació i millora del Pont de França i el carrer Cristina Baixa del municipi del Vendrell” que té per objectiu augmentar l’àrea de vianants del casc urbà del nucli del Vendrell.

Aquest projecte es va aprovar de forma definitiva en data 29 d’octubre de 2020 (BOP de la província de Tarragona de 7 de desembre de 2020 -CVE  2020-09099- i DOGC núm. 8289 de 7 de desembre de 2020) i atès que respon als objectiu recollits en el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, ha rebut el finançament de la Unió Europea - NextGenerationEU, mitjançant  el Programa d’ajuts a municipis per a la implantació de zones de baixes emissions i la transformació digital i sostenible del transport urbà.

És una continuació de les obres realitzades al c/ Quatre Fonts.

Beneficiari: Ajuntament del Vendrell

Operació emmarcada al Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència – Finançat per la Unió Europea - NextGenerationEU, mitjançant  el Programa d’ajuts a municipis per a la implantació de zones de baixes emissions i la transformació digital i sostenible del transport urbà.

Objectiu de l’operació: Transició ecològica

Component del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR):  1 -  “Pla de xoc de la mobilitat sostenible, segura i connectada en entorns urbans i metropolitans”

Mesura del PRTR: Inversió 1 “Zones de baixes emissions i  transformació del transport urbà i metropolità”

Tipus de projecte: 06. Adequació d'espais urbans per a la implementació de zones i Itineraris per als vianants i millora de la accessibilitat.

Etiquetat climàtic i mediambiental: 048-Mesures de qualitat de l’aire i reducció del soroll.

Coeficient climàtic actuació: 40%

Data d’inici prevista: Agost de 2022

Data de finalització prevista: Abril 2023

Cost total previst projecte: 1.435.671,33 euros , IVA inclòs.

Despesa total subvencionable assignada: 1.186.505,23  euros , IVA exclòs.

Finançament rebut amb càrrec als Fonts PRTR-Next Generation: 1.067.854,71 euros

Percentatge de finançament europeu del projecte: 90% de la despesa subvencionada.

 

Plànols

Situació

Àmbit del projecte

Planta general

 

Notícies

El Vendrell aconsegueix 1 milió d’euros dels Next Generation (23/02/2022)

 

Contracte cofinançat per la UE

 

 

©2019 Ajuntament del Vendrell