Tràmit d’audiència sobre modificació d'ordenança reguladora de preus públics dels Serveis de Cultura de l'Ajuntament del Vendrell

©2019 Ajuntament del Vendrell