Decret de nomenament de Tinents d'Alcalde

©2019 Ajuntament del Vendrell