D'acord amb l'Ordre de 21 de desembre de l'any 1999 del Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació (BOE número 7, de data 8 de gener del 2000) que estableix una zona de reserva marítima a Masia Blanca.

Es fa públic per a general coneixement que està totalment prohibit realitzar la pesca de qualsevol tipus des del port de Coma-ruga fins a la platja del Francàs, inclòs el riuet.

A la resta de la platja i d'acord amb el Pla d'Usos de les platges aprovat per l'estiu del 2014, segons Decret 109/1995, de 24 de març, de regulació de la pesca marítima recreativa, l'horari permès per a la pesca marítima recreativa amb canya serà el següent:

Període comprès des de l'1 de maig fins al 30 de setembre

PROHIBIDA LA PESCA EN HORARI DIÜRN (llum solar)

AUTORITZADA ÚNICAMENT EN HORARI NOCTURN

La qual cosa es posa en coneixement del públic en general.

El Vendrell, 27 de maig de 2014

L'alcalde,

Ajuntament

©2019 Ajuntament del Vendrell