L’objecte del Reglament d’organització i funcionament de RTV el Vendrell, aprovat al Ple del 29 de novembre de 2021, és definir les missions i regular els aspectes organitzatius d’aquest servei públic.

Reglament d’organització i funcionament de RTV el Vendrell

©2019 Ajuntament del Vendrell