L'Estratègia de Desenvolupament Urbà Sostenible i Integral (EDUSI) és un instrument de planificació i programació impulsat des de la Unió Europea, fruit del treball de diferents agents i operadores, entre les quals destaquen les diferents xarxes de la Iniciativa URBACT. També és la resposta a indicacions del FEDER i, més concretament, del seu article 7, en referència al desenvolupament urbà sostenible i la seva aplicació efectiva en el territori.

En el ple celebrat el 24 de desembre del 2015, per unanimitat, es va aprovar l'EDUSI per participar en la convocatòria del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas vinculada al programa operatiu FEDER de Creixement Sostenible 2014-2020. Els projectes seleccionats es cofinancen al 50% i fins a un màxim de 5 milions d’euros i la seva execució material acaba a finals de l’any 2023.  

 

A partir de la identificació prèvia dels problemes socials i urbanístics (mobilitat, aparcament, gestió de residus, atur, temporalitat, habitatge, fractura digital, etc) que dificulten un desenvolupament sostenible al nucli del Vendrell, s’han definit unes línies estratègiques per revertir-los. Aquestes línies s’han d’ajustar als objectius temàtics que estableix la Unió Europea en la mateixa convocatòria: 1) millorar l’ús i la qualitat de les TIC i l’accés a les mateixes, 2) afavorir la transició a una economia baixa en carboni, 3) conservar i protegir el medi ambient i promoure l’eficiència dels recursos i 4) promoure la inclusió social i lluitar contra la pobresa i qualsevol forma de discriminació. Són objectius que, en un tot integrat, interrelacionen intervencions urbanístiques amb programes socials i de promoció econòmica.

 

L’estratègia estableix dos eixos urbans que han d’articular i cohesionar el nucli del Vendrell: l’eix de la Riera de la Bisbal i l’eix del centre fins a la zona escolar i esportiva.

 

Al voltant d’aquests eixos les actuacions han de prioritzar la mobilitat a peu i en bicicleta (per exemple, camins escolars), les àrees verdes i espais públics que afavoreixen les relacions socials, les activitats comercials, l’emprenedoria o la dignificació i la potenciació cultural i turística de la zona del c/ Quatre Fonts i el Pont de França. Unes actuacions, totes elles, dirigides a generar un efecte multiplicador a partir d’un entorn urbà amable que estimuli un creixement econòmic sostenible.

 

Aquesta millora en la cohesió territorial s’articula amb programes socials i educatius de lluita contra les desigualtats socials, principalment en la problemàtica de l’habitatge i la pobresa energètica a través de la mediació per transformar habitatges ocupats en lloguers socials, però també en l’accés a les noves tecnologies, així com en el valor del reciclatge i l’eficiència energètica.

Aquest projecte integral, juntament amb un altre d’intervenció als barris marítims que s’ha de sol·licitar en una altra línia de finançament FEDER, és la gran oportunitat que té el Vendrell en els propers anys per impulsar un període de desenvolupament sostenible i inclusiu.

Pressupost inversions 2014Estratègia de Desenvolupament Urbà Sotenible i Integral

 

©2019 Ajuntament del Vendrell