PSC

DSC 4146

Kenneth Martínez Molina,  Alcaldia - Presidència i Eina

alcaldia@elvendrell.net
Tel. 977166402 / 977166439
Dades biogràfiques
Declaració d'activitats i béns
Retribucions
Agenda

DSC 4100

Christian Soriano García (1r Tinent d'Alcalde)
Delegacions: Seguretat ciutadana; Comunicació; Transparència i Bon Govern; Festes i Fires

csoriano@elvendrell.net
Tel. 977166439
Dades biogràfiques
Declaració d'activitats i béns
Retribucions


silvia vaquero v2
Sílvia Vaquero Martín (3a Tinent d'Alcalde)
Delegacions: Educació; Turisme, Cultura i Patrimoni, Feminismes i Drets LGBTIQ+

svaquero@elvendrell.net
977665684
Dades biogràfiques
Declaració d'activitats i béns
Retribucions

DSC 3802
Baltasar Santos Fernández
Delegacions: Serveis Centrals; Hisenda i Transformació Digital

bsantos@elvendrell.net
Tel. 977166404
Dades biogràfiques
Declaració d'activitats i béns
Retribucions


DSC 3954
Montserrat Martín Gibert
Delegacions: Cohesió Social; Salut; Salut mental; Serveis socials; Gent gran; Altres capacitats; Habitatge i Benestar animal

mmartin@elvendrell.net
Tel. 977166416
Dades biogràfiques
Declaració d'activitats i béns
Retribucions

DSC 3884
Mariona Figueras Morales
Delegacions: Participació Ciutadana, Cultura popular; Joventut i Entitats esportives

mfiguerasm@elvendrell.net
Tel. 977667379 
Dades biogràfiques
Declaració d'activitats i béns
Retribucions


DSC 4020
Marta Tobella Nieto (4a Tinent d'Alcalde)
Delegacions: Cohesió territorial i Platges

mtobella@elvendrell.net
Tel. 619149808
Dades biogràfiques
Declaració d'activitats i béns
Retribucions

DSC 3867

Alfons Herrera Mimbrero
Delegacions: Serveis bàsics (Via pública; Enllumenat; Aigua; Manteniment d'Edificis i Cementiri)

aherrera@elvendrelll.net
Tel. 977166445
Dades biogràfiques
Declaració d'activitats i béns
Retribucions

DSC 3923

Núria Rovira Costas
Delegacions: Transformació verda; Agenda 2030; Projectes i planificació del municipi; Transport sostenible i Residus

nrovira@elvendrell.net
Tel. 977166412
Dades biogràfiques
Declaració d'activitats i béns
Retribucions

©2019 Ajuntament del Vendrell