El Consistori està integrat per 21 membres:

 

GOVERN :

 

PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA (PSC)

Kenneth Martínez Molina

-Alcaldia - Presidència

-Eina Ocupació

-Eina Espai Empresarial

Christian Soriano García

-Festes

-Polítiques de gènere, igualtat i drets LGTBIQ

-Participació Ciutadana

-Comunicació i Transparència

 

Sílvia Vaquero Martín

-Educació

-Cultura

-Turisme

 

Baltasar Santos Fernández

-Secretaria (Contractació, Assessoria jurídica)

-Hisenda (Serves Econòmics; Gestió Tributària, Tresoreria i Recaptació)

-Persones i Coneixement

-SAC

-Padró d'Habitants

 

Montserrat Martín Gibert

-Salut

-Serveis Socials

-Gent Gran

-Habitatge

 

Rubén Gràcia Maiques

-Informàtica

-Administració electrònica

-Joventut i Infància

-Transport

-Comerç

-Clubs i Entitats esportives

 

Núria Rovira Costas

-Urbanisme

-Mobilitat

-Medi Ambient i Sostenibilitat

-Àrees recreatives i camins

-Recollida de residus

 

Alfons Herrera Mimbrero

-Aigua

-Enllumenat

-Neteja de carrers

-Via pública

-Neteja d'edificis

-Manteniment d'edificis

-Cementiri

 

 

CIUTADANS

Maria Luz Ramírez Mancha

-Policia

-Protecció Civil

-Protecció i Convivència Animal

-Fires i Mercats

 

Maria Mar Negro Lorenzo

-Instal·lacions Esportives

-Activitats econòmiques

-Emprenedoria-Xarxa Emprenedora

 

 

AGRUPACIÓ VEÏNAL DE LES PLATGES

Severiano Matamoros Galban

-Cohesió territorial i platges

 

 

OPOSICIÓ:

 

 

 

SOM POBLE - ERC

Marc Robert Jané

Eva Mata Sendra

Gisela Arbós Bo

Lluís Navarrete i García

Salima El Youssoufi El Hadri

Josep Mañé Chaparro

 

 

JUNTS PEL VENDRELL

Josep Mercadé Aloy

 

PEL VENDRELL PRIMÀRIES

Josep Maria Llasat Roig

 

PODEM EL VENDRELL

Òscar Blasco Martínez