L’AJUNTAMENT DEL VENDRELL ACONSEGUEIX 2 MILIONS D’EUROS DELS NEXT GENERATION PER ARRANJAR LES RIERES

El projecte Renaturalització de la riera de la Bisbal i dels torrents del Lluc i Culleré al seu pas per la zona urbana del municipi del Vendrell ha sigut seleccionat en la convocatòria de subvencions de la Fundación Biodiversdad F.S.P del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

El Vendrell, 26 de setembre de 2022

La convocatòria de subvencions de la Fundación Biodiversidad per a la restauració d'ecosistemes fluvials i la reducció del risc d'inundació als entorns urbans espanyols està finançada per la Unió Europea amb fons NextGenerationEU.

El projecte presentat per l’Ajuntament del Vendrell ha sigut un dels 37 projectes seleccionats entre les 230 sol·licituds presentades. La subvenció concedida és de 2.014.701,78 €, un 95% del total del pressupost presentat amb el projecte, i haurà de estar executat abans de finals de l’any 2025.

El projecte Renaturalització de la riera de la Bisbal i dels torrents del Lluc i Culleré al seu pas per la zona urbana del municipi del Vendrell té com a objectiu principal recuperar l’entorn i ecosistemes naturals de les rieres, integrar-les en la trama urbana del Vendrell i crear zones verdes de qualitat.

La riera de la Bisbal i els torrents del Lluc i Cullaré creuen pel mig el nucli principal del Vendrell, però son espais degradats, utilitzats únicament com a canals d’infraestructures, creant una barrera física, i una divisió urbana i social entre les dues meitats del nucli del Vendrell.   

El projecte pretén recuperar 4 km d’aquests espais naturals: recuperar la flora autòctona d’aquestes rambles mediterrànies i transformar-les en zones verdes de qualitat aprofitables per a la ciutadania. L’objectiu es integrar aquests espais dins la trama urbana com a zones verdes d’esbarjo, eliminant els murs verticals de formigó amb vessants naturals que permetin a la ciutadania baixar i disfrutar d’aquests espais naturals verds (fluvials).

El projecte intervindrà també en el punt d’unió entre la riera de la Bisbal i el torrent del Lluc, per evitar inundacions i ordenar aquest nus de comunicació. Igualment ho farà al Nou Vendrell, on el torrent del Culleré l’any 2000 es va desbordar.   

En definitiva, la renaturalització permetrà convertir les rieres i torrents en un gran espai verd lineal (fluvial), cohesionador i vertebrador del nucli urbà del Vendrell. I permetrà transformar radicalment aquest paisatge i la percepció de la ciutadania, convertint un entorn avui Evitable en un entorn Habitable i Atractiu.

Aquest projecte de transformació verda de les rieres és complementari al que està en execució d’ampliació de la illa de vianants a l’altra banda de la riera, i que unirà les dues meitats del nucli amb una mobilitat a peu i en bicicleta.  

  El projecte subvencionat inclou: 1) Elaboració del pla especial urbanístic de delimitació, ordenació d'usos i de recuperació ecològica i paisatgística de l'espai fluvial dels torrents del Vendrell (Pla especial dels Espais Blaus. 2) Redacció i execució del projecte de renaturalització de la riera de la Bisbal i dels torrents del Lluc i Culleré al seu pas per la zona urbana del municipi del Vendrell i 3) Manteniment de les actuacions de renaturalització de la riera de la Bisbal i dels torrents del Lluc i Culleré.

La regidora de Medi Ambient, Núria Rovira, comenta; “el verd i el blau han sigut els grans oblidats dels nostres espais urbans. Tenim un entorn natural i agrari excepcional, i ara comencem l’etapa del verd urbà, per fer espais realment habitables i que siguin motor d’orgull de dada barri i del conjunt del municipi”. 

L’alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez, explica que; “a la transformació urbana d’ampliació de la illa de vianants sumem la transformació verda per recuperar els entorns naturals de les rieres i crear zones verdes de qualitat, que a més serveixin d’unió de les dues meitats del nucli urbà del Vendrell. Estem construint una nova ciutat!.”

IMATGE PEU DE COMUNICACIONS NEXT GENERATION RIERES©2019 Ajuntament del Vendrell