El Vendrell, 11 de juliol de 2023

El passat 7 de juliol es va iniciar la licitació de la Renaturalització de la riera de la Bisbal i dels torrents del Lluc i Culleré. Un projecte que compta amb el suport de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR), finançat per la Unió Europea – NextGenerationEU, subvencionant el 95% del cost total previst de les dues fases del projecte.

El cost de la licitació actual, corresponent a la fase 1, i que es va aprovar per decret d’alcaldia el dia 7 de juliol, és de gairebé 700 mil euros i està dividit en 3 lots: el lot 1 és el contracte del “Servei de redacció del pla especial urbanístic dels espais blaus del municipi del Vendrell”, el lot 2 “el Servei de diagnosi eco geomorfològica, estudi d’alternatives i redacció del projecte executiu de renaturalització de la riera de la Bisbal i dels torrents del Lluc i Culleré al seu pas per la zona urbana del Vendrell”, i el lot 3 el “Servei d’assistència tècnica en el desenvolupament del projecte RENAT3R”.
L’any que ve es desenvoluparà la fase 2, la qual contempla l’execució del projecte, amb un pressupost previst d’aproximadament 1.420.000€.

Els objectius principals son la restauració ecològica i la minimització del risc d’inundació mitjançant les tècniques naturals, generant espai públic amb un gran espai verd central, cohesionador i vertebrador del municipi, promovent la mobilitat sostenible i millorant la qualitat de vida dels habitants, així com un corredor biològic per la flora i la fauna amb espècies al·lòctones.

És un projecte que pretén ser el punt d'inflexió en l'estratègia municipal global, ja que el municipi del Vendrell fa 20 anys que està sumit en el creixement urbanístic i en una estratègia urbana grisa, i que ha de marcar clarament el gir cap a la infraestructura verda (avui totalment atomitzada i fragmentada) i cap a l'habitabilitat.

 

Logos UE

 ©2019 Ajuntament del Vendrell