Preinscripció alumnes nous a les escoles bressol municipals. Curs 2023 – 2024

Jornada de portes obertes

EBM EL MESTRAL: 5 de maig a les 19.00h

EBM EL RIUET: 6 de maig entre les 10.30 i les 13.30h

EBM EL PUIG: concertar visita trucant al 977666966

EBM RALET I BOTAFOC: 6 de maig de 10.00 a 13.00h amb cita prèvia al telèfon 977155315 o per correu ebmraletralet@gmail.com i ebmbotafoc@gmail.com

 

Oferta inicial escoles bressol 

Calendari de la preinscripció
Presentació de sol·licituds: del 5 al 12 de maig
Llistes provisionals amb el barem: 19 de maig
Reclamacions: del 23 al 24 de maig
Resolució reclamacions: 25 de maig
Sorteig en cas de desempats: 26 de maig
Llista definitiva d’admissió: 30 de maig
Període de matriculació: de l’1 al 9 juny

Procediment
La preinscripció serà telemàtica omplint la sol·licitud de preinscripció (disponible a partir del dia 5/05).
El formulari degudament omplert s’ha d’enviar i rebreu un correu de confirmació de que l’hem rebut al departament d’Educació.


SOL.LICITUD PREINSCRIPCIÓ CURS 2023-2024

Llistats provisionals 

Llistat provisional EBM El Botafoc
Llistat provisional EBM El Mestral
Llistat provisional EBM El Puig
Llistat provisional EBM El Riuet
Llistat provisional EBM Ralet Ralet

Llistats definitius 

Llistat definitiu EBM El Botafoc
Llistat definitiu EBM El Mestral
Llistat definitiu EBM El Puig
Llistat definitiu EBM El Riuet
Llistat definitiu EBM Ralet Ralet

Llistats d'assignació 

Llistat d'assignació EBM El Botafoc
Llistat d'assignació EBM El Mestral
Llistat d'assignació EBM El Puig
Llistat d'assignació EBM El Riuet
Llistat d'assignació EBM Ralet Ralet

Documentació Imprescindible
-Llibre de família o document de filiació
-DNI/NIE/PASSAPORT dels progenitors/progenitores/tutors/tutores
-Targeta sanitària de l’infant

Documentació necessària per a barem
-Carnet de família nombrosa o monoparental (5 punts).
-Certificat d’empresa en què s’acrediti que els dos progenitors treballen o només un en cas de ser monoparental (10 punts).
-Certificat de beneficiari de renda garantida (5 punts).
-Certificat discapacitat greu igual o superior al 33% (5 punts).
-Per treballar al terme municipal (només per als no empadronats al municipi) (5 punts).

Per a qualsevol consulta us podeu adreçar al correu electrònic: preinscripciovendrell@gmail.com


Hi haurà l’opció de realitzar la preinscripció de forma presencial només sol·licitant cita prèvia trucant al telèfon de la Regidoria d’Educació 977 66 89 62
L’horari d’atenció al ciutadà serà de 9:00 h a 13:00 h.

La no-acreditació documental de les circumstàncies al·legades a la Sol·licitud de preinscripció, dins del termini establert, implica que el criteri afectat no es consideri a efectes de barem.

PUNTUACIÓ QUE NO NECESSITA DOCUMENTS
-Per tenir germans escolaritzats al mateix centre educatiu (40 punts).
-Si el pare/mare/tutor treballa al centre educatiu (40 punts).
-Quan la petició se sol·licita per a dos o més germans dins el mateix centre o de diferents grups d’edat (5 punts).

-Per viure al terme municipal (30 punts)

EXCEPCIÓ PER ALS INFANTS NASCUTS AL 2022
-Per a infants nascuts al 2022, l’escolarització és universal i gratuïta. Es podran beneficiar d’una plaça pública totes les famílies empadronades a El Vendrell abans de l’1 de gener de 2023.
-Les famílies empadronades amb posterioritat a l’1 de gener de 2023 hauran d’acreditar l’empadronament adjuntant un contracte de lloguer o un document que indiqui la compra d’un habitatge, dins del municipi.

La falsedat o el frau en les dades al·legades comporta la invalidació dels drets de prioritat que puguin correspondre.

©2019 Ajuntament del Vendrell