L’equip de pediatria de l’Àrea Bàsica de Salut desenvolupa aquest programa. El Servei de Salut de l’Ajuntament fa la distribució del material i centralitza la informació que s’ha d’adreçar al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. Aquest programa inclou:

  • Administració de vacunes:
    • Antihepàtica A+B, als alumnes de 6è d’EP (12 anys)
    • Varicel·la, als alumnes de 6è d’EP que no hagin passat la malaltia ni hagin estat vacunats prèviament
  • Exàmens de salut:
    • Als nens de P4 que no estan adherits al Programa de seguiment del nen sa a l’Àrea Bàsica de Salut del Vendrell
    • Als nens de nou ingrés al centre d’educació primària

©2019 Ajuntament del Vendrell