El control sanitari de les piscines d’ús públic té com a objectiu principal avaluar les condicions higienicosanitàries d’aquests establiments d’ús públic i verificar el grau de compliment dels requisits

establerts al Decret 95/2000,de 22 de febrer, i al   Decret 165/2001, de 12 de juny.

©2019 Ajuntament del Vendrell