L'Ajuntament del Vendrell compta amb personal tècnic que s'encarrega de realitzar les tasques de control sanitari dels establiments. També es realitzen inspeccions en cas de denúncies o a petició de la Unitat d’Establiments, com a requisit previ per a la llicència d'obertura o per a l'adequació a la LIIAA (Llei d'intervenció integral de l'administració ambiental) d'un establiment.

©2019 Ajuntament del Vendrell