Les actuacions en l’àmbit de la sanitat ambiental s'adrecen al control i la vigilància dels agents físics, químics i biològics presents en el medi, en els equipaments i espais públics i en els indrets habitats que poden generar riscos per a la salut. Així mateix, s’adrecen al control i la vigilància de les activitats per a la gestió dels riscos derivats de l'entorn biològic

©2019 Ajuntament del Vendrell