Les actuacions en l’àmbit de la seguretat alimentària estan adreçades a reduir els riscos relacionats amb els productes alimentaris i a donar suport i assessorament als establiments minoristes d’alimentació per a l’adequació a les normatives sanitàries.

 

Per a més informació, podeu consultar els webs següents:

  • Agència Catalana de Seguretat Alimentària (ACSA)

             

              http://www.gencat.cat/salut/acsa/

 

  • Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN)

            

             http://www.aesan.msc.es/

 

 

©2019 Ajuntament del Vendrell