Els establiments de bronzejat artificial són aquells establiments que utilitzen comercialment un banc solar o màquina d’emissió de raigs ultraviolats que permeten enfosquir la pigmentació de la pell.

Aquests establiments no necessiten una autorització sanitària expressa, però hauran de satisfer els requisits higienicosanitaris i la resta d’especificacions que es preveuen a la normativa vigent.

Legislació catalana

  • Resolució SSS/710/2004, de 27 de febrer, per la qual s'eximeixen els tècnics/ques superiors en estètica de la realització dels cursos de formació per al personal que presta serveis en centres de bronzejat artificial que preveu el Decret 348/2001, de 4 de desembre, pel qual es regulen els centres de bronzejat artificial

 

 

  •  Ordre TIC/212/2003, de 2 de maig, per la qual es regula el control dels establiments que presten serveis de bronzejat artificial

 

  • Resolució SSS/2094/2002, de 17 de juliol, per la qual s’estableix la durada i els continguts formatius mínims de les activitats formatives per al personal que treballa en centres de bronzejat artificial

 

Legislació estatal

Per a més informació:

http://www.consum.cat/temes_de_consum/centres_de_bronzejat/index.html#informacio

©2019 Ajuntament del Vendrell