La prevenció i el control de la legionel·losi, d’acord amb el  Reial Decret 865/2003, de 4 de juliol, i el  Decret 352/2004, de 27 de juliol, insten els municipis a dur una sèrie d’activitats:

  • Manteniment i control del cens d’empreses amb torres de refrigeració i condensadors evaporatius.
  • Funció inspectora de les instal·lacions de baix risc: humectadors, fonts ornamentals, sistemes urbans de reg per aspersió, elements de refrigeració per aerosolització a l’aire lliure, sistema d’aigua contra incendis, sistemes d’aigua d’instal·lacions interiors d’edificis no previstos a l’article 2.2.c del Decret 352/2004 i altres aparells que acumulin aigua i puguin produir aerosols.

Per a més informació:

Normativa sobre legionel·la

http://www.gencat.cat/salut/depsalut/html/ca/dir2147/doc11138.html

Guia tècnica per al control i prevenció de la legionel·la a instal·lacions

http://www.msc.es/ca/ciudadanos/saludAmbLaboral/agenBiologicos/guia.htm

©2019 Ajuntament del Vendrell