L’Ajuntament del Vendrell no disposa actualment de Consells Territorials o sectorials amb configuració orgànica permanent. Tantmateix, tots els processos participatius, de caràcter territorial o sectorial, s’inspiren en el previst a l’article 3 del ROM, i tenen com a principals facultats el debat i la informació dels assumptes proposats pels veïns i/o per l’Ajuntament, i l’elevació de propostes relatives als afers que constitueixen el seu àmbit d’actuació. L’objectiu és apropar l’Alcalde i els regidors i regidores de govern al territori i a les inquietuds reals dels/les ciutadans/nes del Vendrell que ho desitgin, potenciant així un diàleg fluid, constructiu i proper amb els veïns, entitats, associacions i agrupacions.

©2019 Ajuntament del Vendrell