Del 19 de febrer al 19 de març de 2019 l’Ajuntament del Vendrell ha obert la primera part del procés participatiu per actualitzar i millorar l’ordenança de mercats no sedentaris, o mercats de carrer.

L’objectiu és incorporar l’opinió i les aportacions dels veïns, comerciants i associacions en el nou text normatiu. Per aquest motiu, agraïm les més de 50 propostes rebudes per mitjà del formulari en línia habilitat que, un cop validades d’acord amb la legislació vigent, serviran per redactar l’esborrany de la nova ordenança. Posteriorment, es farà una sessió de retorn. Seguidament, al mes de maig, s'obrirà un nou torn de recollida de propostes ( vegeu fases i calendari en el punt 3. En què consisteix el procés participatiu).

 

INFORMACIÓ DELS MERCATS DE CARRER

INFORMACIÓ DEL MOTIU DE LA CONSULTA

 

INFORMACIÓ DEL PROCÉS PARTICIPATIU 

1.- Qui hi pot participar

A partir dels 16 anys, tothom pot participar en aquest procés participatiu, en especial, els ciutadans i ciutadanes, i les organitzacions més representatives afectades per la futura normativa. El requisit és ser titular d’una adreça de correu electrònic. 


2.- Límits del procés participatiu

La legislació vigent:

Àmbit urbà d’actuació: tot el terme municipal.

Objectius estratègics i línies d’actuació:

  • Regular noves modalitats de mercats de venda no sedentària més enllà de la venda en mercats periòdics: venda en mercats ocasionals, venda en parades individualitzades i venda itinerant.
  • Prestació de serveis mitjançant estructures, parades desmuntables o vehicles botiga en espais o vies de titularitat pública.
  • Totes les activitats que necessiten ocupació a la via pública.
  • Actualitzar la relació entre els mercats periòdics i ocasionals del municipi.
  • Actualitzar els grups de productes autoritzats.
  • Definir les zones del municipi on es poden autoritzar mercats itinerants o parades aïllades.
  • Millorar la informació i simplificar els tràmits.
  • Facilitar la tramitació electrònica.

 

Pressupost: La redacció de l’actualització de la norma, no implica cost econòmic.

 

3.- En què consisteix el procés participatiu

FASES

ACCIONS

CALENDARI

Informació

Informe inicial 

5 de febrer de 2019

Participació

Consulta pública en línia a través del web de l’Ajuntament del Vendrell per recollir propostes

Del 19 de febrer al 19 de març de 2019

Anàlisi

Anàlisi consulta en línia

Del 20 al 22 de març de 2019

Validació tècnica

- Constitució Comissió Tècnica

- Validació tècnica de les propostes rebudes perquè s’adeqüin als límits del procés

- Redacció de l’esborrany de la nova ordenança incorporant les propostes validades tècnicament

Del 25 de març al 26 d’abril de 2019

Retorn

Exposició pública de l’esborrany de la nova ordenança

 

Participació

Segona consulta pública, en línia a través del web de l’Ajuntament del Vendrell, per recollir aportacions al nou text

 

Validació tècnica

- Validació tècnica de les propostes rebudes perquè s’adeqüin als límits del procés

- Redacció text definitiu de la nova ordenança incorporant les propostes validades tècnicament

 

Retorn

Exposició pública del text definitiu

 

Tramitació administrativa

Aprovació de la nova ordenança pel Ple de la Corporació

 

 

Aplicació de la nova ordenança

 

 

4.- Termini d’execució: 2019

5.- Vinculació del procés

Els resultats d’aquest procés seran vinculants després de la validació tècnica, sempre dins els límits establerts i descrits en l’apartat 1 de la informació del procés participatiu.

 

facebook_48twitter_48