L'objectiu del Pla Local de Joventut és planificar les polítiques i actuacions adreçades als joves per als propers anys. 

La Regidoria de Joventut de l'Ajuntament del Vendrell va posar en marxa un procés participatiu per tal de redactar un nou Pla Local de Joventut del Vendrell per al període 2017-2020,  amb dos eixos de treball: l’emancipació i la participació. Cinc grups de discussió van treballar amb l'objectiu de fer palesa la realitat dels joves del Vendrell, les seves necessitats i les perspectives de futur.  

Fruit del treball dels joves i de la tasca conjunta dels tècnics municipals de les diferents regidories de l'Ajuntament del Vendrell i d'altres administracions, així com del sector educatiu, del lleure i de la cultura, i dels col·lectius juvenils i polítics, es va redactar el Pla Local de Joventut del Vendrell 2017-2020 amb les línies de treball que cal executar per  assolir els objectius establerts.  

 

©2019 Ajuntament del Vendrell