Logo_Mobilitat_reduit

Normativa aplicable

Pacte per la mobilitat del Vendrell

Consell Territorial de la Mobilitat del Vendrell

Documents del Pla de Mobilitat Urbana del Vendrell

 

QUÈ SÓN ELS PLANS DE MOBILITAT?

Els plans de mobilitat urbana (PMU) són els documents bàsics per configurar les estratègies de mobilitat sostenible dels municipis de Catalunya. Han de plantejar una configuració òptima del territori i del sistema de transport per assolir un model de desenvolupament sostenible.

Segons la normativa vigent, l'Ajuntament del Vendrell ha de tenir un pla de mobilitat urbana, en el procés de redacció del qual, ha de restar garantida la participació del Consell Territorial de la Mobilitat. Abans d'aprovar-lo definitivament cal l'informe de l'Autoritat Territorial de la Mobilitat de Tarragona, que es pronunciarà sobre la coherència del pla amb els criteris i les orientacions establerts pel Pla Director de la Mobilitat de Tarragona.

 

En sessió ordinària del 24 de desembre de 2015, el Ple de l'Ajuntament del Vendrell va aprovar de forma definitiva el Pla de Mobilitat Urbana del Vendrell 2015-2020.

Publicació BOPT núm.28 de 11 de febrer de 2016

Publicació DOGC núm. 7054 de 8 de febrer de 2016

 

Tornar a la pàgina principal

©2019 Ajuntament del Vendrell