Són reserves d'estacionament per a l'ús genèric de persones amb mobilitat reduïda, que es desplacin mitjançant vehicle privat. Aquests estacionaments es caracteritzen per tenir unes dimensions proporcionalment més grans que els estacionaments convencionals.

Es situen habitualment a prop d'equipaments d'interès general i de barris amb densitat elevada de població.

                           Parquing_PMR

Els usuaris d'aquests estacionaments han de ser els ciutadans que tinguin la targeta d'aparcament per a persones amb mobilitat reduïda, modalitat conductor, i que estiguin empadronats o treballin al municipi.

 

Acces_planol_parking_PMR

 

Tornar - On puc aparcar

 

 

©2019 Ajuntament del Vendrell